Kolejna edycja Warsztatów tworzenia gwiazdy kolędniczej 2015 XII 31

Dnia 23 grudnia 2015 Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" zorganizowało kolejne warsztaty tworzenia gwiazdy kolędniczej.

warsztaty robienia gwiazdy kolędniczej 2015 XII 22

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej przeprowadziło warsztaty robienia gwiazdy kolędniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.


Błogosławieństwo

XXXV MF HDMC
Termin Festiwalu 9-14 maja 2016.


Wtorek  09.02/27.01.2016

Przeniesienie relikwii św. Jana Chryzostoma
Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola
mnich Piotr z Egiptu
męcz. Dymitr z Galaty
męcz. Ignacy (Sadkowskij), biskup Skopina
Jutrz.:
J 10, 1-9
Lit.:
Jk 3, 1-10
Mk 11, 11-23
Hbr 7,26-8,2
J 10, 9-16
Przeniesienie relikwii św. Jana Chryzostoma (438).