Laureaci XXXIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU HAJNOWSKIE DNI MU 2014 V 17

Jury Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2014 postanowiło przyznać następujące nagrody.

trzeci dzień przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2014 V 17

Trzeciego dnia przesłuchań konkursowych, w hajnowskim soborze Świętej Trójcy zaśpiewało osiem chórów.

drugi dzień przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2014 V 17

Drugiego dnia, w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce zaprezentowało się 9 chórów

pierwszy dzień przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2014 V 17

Pierwszego dnia, przy ołtarzu soboru Świętej Trójcy w Hajnówce zaśpiewało siedem chórów.

Imprezy towarzyszące 2014 V 15

13 maja 2014 roku odbyły się imprezy towarzyszące w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej


Błogosławieństwo

XXXIV MF HDMC
Termin Festiwalu 10-16 maja 2015.


Sobota  01.11/19.10.2014

męcz. Cyriak, patriarcha jerozolimski
mnich Jan Rylski
pror. Joel
Lit.:
2 Kor 3, 12–18
Łk 7, 1–10
1 Sol 4, 13–17
J 5, 24–30
Sobota wspomnienia za zmarłych Św Dymitra.