2017

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „PODLASIE W OBIEKTYWIE” 2017 IV 26

Wystawa prac zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Wiktora Wołkowa: „Podlasie w obiektywie”.

WYSTAWA MALARSTWA MIROSŁAWA ZDRAJKOWSKIEGO „BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY…” 2017 IV 26

Wystawa składa się z kilkunastu obrazów. Ukazuje bogactwo kultury materialnej, jak i duchowej mieszkańców Ziemi Bielskiej, przypomina o niepowtarzalnym fenomenie ręcznika ludowego. Wiodący temat prac to ręcznik ludowy- temat bliski Muzeum w Bielsku Podlaskim.

WYSTAWA „MOJA CERKIEW PARAFIALNA” 2017 IV 26

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „KS. ANTONI DZIEWIATOWSKI W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN” 2017 IV 26

Wystawa poświęcona jest pamięci wieloletniego proboszcza hajnowskiej parafii prawosławnej p/w Św. Trójcy. Ksiądz Antoni Dziewiatowski pełnił posługę od 1951 roku do śmierci 1995 roku.


Błogosławieństwo

XXXVI MF HDMC
Termin Festiwalu 8-13 maja 2017.


post Piątek  28.04/15.04.2017