Lista laureatów Festiwalu 2017-05-13

Protokół z posiedzenia Jury XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2017

W dniu 12.05.2017 r. Jury w składzie:
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - Przewodniczący
 • Ks. dr Alexandrel Barnea
 • Aleksandr Brandaws
 • Ireneusz Ławreszuk
 • Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka
 • Prof. Michaił Driniewskij
 • Ks. Protodiakon Bazyli Dubec
 • Wiaczesław Bojko
 • Alexander Łojko

Po przesłuchaniu występów 25 chórów w ciągu trzech dni przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

Pierwszego miejsca nie przyznano.
II miejsce – Chór Parafii Prawosławnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie (Polska)
III miejsce – Chór Parafii Prawosławnej pw. ZNMP w Zabłudowie (Polska)


W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce – Arcybiskupi Chór Soboru Św. Ducha z Mińska
II miejsce – Zespół Wokalny Cantus Delicium
III miejsce ex-aequo 
– Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce
- Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej ZNMP i Ap. Jana Teologa w Supraślu
Wyróżnienie ex-aequo:
- Chór Parafii Prawosławnej p.w. ZNMP w Bielsku Podlaskim
- Zespół „Woskliknowienije”

W kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych:

I miejsce – Chór Państwowej Mogilewskiej Szkoły Sztuk
II miejsce – Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
III miejsce - Dziecięcy Chór „Szyszkin lies” Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

W kategorii chórów innych:

I miejsce – Chór Duchowieństwa Diecyzji Grodzieńskiej
II miejsce ex-aequo
- Chór Chabry
- Zespół wokalny „Mnohaja Leta”
Wyróżnienie ex-aequo
- Chór „Wozrożdienije”
- Kameralny Chór Żeński im Św. Lidii
Nagroda specjalną otrzymuje w kategorii chórów innych otrzymuje: Quartet Enseamble QuattroVoce

W kategorii chórów akademickich:

I miejsce - Chór Cantabile ( Ukraina)
Drugiego miejsca nie przyznano.
III miejsce– Zespół Wokalny „muzyka.cerkiew.pl”

Grand Prix otrzymuje Męski Chór Metropolita Losif Naniescu

Ponadto Jury przyznało indywidualne nagrody:
 • Wladislaw Wituszko (za wykonanie partii solowej)
 • Julita Korch (za wykonanie partii solowej)
 • Adam Tomaszewski (za wykonanie partii solowej)
 • Dyrygentka Mirosława Tichoniuk