e- mail:

festiwal@cerkiew.pl 

 

DYREKTOR FESTIWALU:

ks. Michał Niegierewicz

tel.85 682 28 19
 

Biuro Organizacyjne:

 Stowarzyszenie " Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej"

ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15

17-200 Hajnówka

tel./ fax. 85 682 33 51

 Nr KRS 0000093104    NIP 543-19-97-348
 

Konto: PKO BP O/Hajnówka

 

Nr 85 1020 1332 0000 1402 0195 6317