Drugi dzień przesłuchań konkursowych XXXIX MFHDMC Hajnówka 2020

W piątek 18 września 2020 roku o godzinie 16:00 rozpoczął się drugi dzień przesłuchań konkursowych hajnowskiego festiwalu. W Soborze Św. Trójcy zaprezentowało się 5 chórów z Polski. Koncert poprowadził ks. prot. Mariusz Jurczuk.W przesłuchaniach online wzięły udział dwa chóry z Białorusi oraz po jednym zespole z Ukrainy, Rosji i Łotwy.

1. CHÓR DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI WARSZAWSKO – BIELSKIEJ – WARSZAWA (POLSKA)

Kategoria: chóry inneChór powstał z błogosłowieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.  Duchowieństwo Diecezji Warszawsko- Bielskiej koncertowało w wielu krajach Europy, m.in.: w Białorusi, Ukrainie, Serbii oraz Grecji. W chórze śpiewają głównie duchowni i dyrygenci diecezji. Podczas przesłuchań konkursowych chórem dyrygował ks. protodiakon Marek Maciuka. Zespół wykonał 6 utworów:

1. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew
2. Jedinorodnyj Synie – M. Reczkunow
3. Oj ziszła zoria – M. Leontowicz solo: Michał Skiepko
4. Swietie tichij – A.Kastalskij
5. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja
6. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko

2. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ ŚW. PROROKA ELIASZA W DOJLIDACH – BIAŁYSTOK (POLSKA)

Kategoria: chóry miejskieChór Parafii Prawosławnej w Dojlidach (do 2015 roku Chór Młodzieżowy) powstał w 1984 roku. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas parafialnych nabożeństw. Występował na licznych festiwalach i przeglądach, m.in.: MFHDMC, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Ekumenicznym Wieczorze Kolęd w Boćkach. Od 1987 roku chórem dyryguje Sławomir Jurczuk. Podczas piątkowych przesłuchań konkursowych chór wykonał 5 utworów:

1. Grabarka – muz. Wiktor Krukowski
2. Preczystienskij chram – muz. Wiktor Krukowski
3. Bogorodice Diewo – muz. Wiktor Krukowski
4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa
5. Wiecznaja pamiat’ – muz. Jeleckij

3. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY – BIELSK PODLASKI (POLSKA)

Kategoria: chóry miejskie
Głównym zadaniem chóru jest śpiew podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw w swojej parafii. Zespół koncertuje podczas eventów muzycznych organizowanych na terenie Bielska Podlaskiego i okolic. Chór pod dyrekcją Marty Zinkiewicz wykonał 6 utworów:

1.Swiatyj Boże – melodia z XVII w.
2. Swietie tichij – muz. N. Kolesniczenko
3. Wsiewo – to na wsiewo – muz. J. Denisowa
4. Wiera wieczna – hymn św. Mikołaja Serbskiego
5. Radujtiesia ludije – muz. A. Sarti
6. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. I. Liepieszyński

4. CHÓR PSALMISTÓW I DYRYGENTÓW POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO- POLSKA

Kategoria: chóry inne
Od 21 lat chór psalmistów i dyrygentów spotyka się na sympozjum w Klasztorze pw. Św. Onufrego w Jabłeczenej. Podczas spotkań dyrygenci wymieniają się doświadczeniami zawodowymi oraz dosknalą swoje umiejętności pod okiem zaprosznych gości zza granicy. Podczas hajnowskiego festiwalu chórem dyrygowali: ks. protodiakon Bazyli Dubec oraz Joanna Jurczuk. Usłyszeliśmy 7 utworów:

1. Triswiatoje – muz. I. Denisowa
2. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow
3. Płotiju usnuw – muz. Mitropolita Jonafan
4. Nynie otpuszczajeszi – muz. M. Strokina, redakcja A. Fatiejewa, solo: Daniil Isaiev
5. Wo carstwii Twojem – muz. S. Bogosłowski
6. Iże Chieruwimy – muz. G. Muzyczesku
7. Boże wo imia Twoje Spasi mia – muz. F. Stepanow

5. CHÓR DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY SOBORU ŚW. TRÓJCY W HAJNÓWCE – HAJNÓWKA (POLSKA)

Kategoria: chóry młodzieżowe
Chór w 2015 roku wznowił swoją działalność po kilkuletniej przerwie. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Liturgii- tak jak odbywało się to przed laty. Podczas prób dzieci poznają język cerkiewnosłowiański i znaczenie śpiewanych tekstów. Chór Dziecięcy rokrocznie bierze udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolęda Prawosławną. Występował również podczas Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Kilkukrotnie brał udział w MFHDMC zajmując wysokie lokaty. Podczas piątkowych przesłuchań konkursowcyh chór pod dyrekcją Justyny Marczuk wykonał 5 utwórów:

1.Błahosłowi dusze moja Hospoda- starynnyj napiew
2. Wjun nad wadoj- pieśń paraliturgiczna
3. Chwalitie imia Hospodnie- D.Arzumanowa
4. Tieło Chrystowo
5. Widiechom swiet istinnyj

W czasie piątkowych przesłuchań online, które mogliśmy obejrzeć dzięki portalowi cerkiew.pl usłyszeliśmy 5 chórów zza granicy. Były to zespoły z Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Łotwy.

1.MŁODZIEŻOWY CHÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 201 „FEST” – MIŃSK (BIAŁORUŚ)

Kategoria: chóry młodzieżowePod dyrekcją Elly Storozhuk chór wykonał 5 utworów:

1. Wielikoje Sławosłowije – muz. Apostoł Nikołajew Strumsky
2. Iże Chieruwimy – muz. W. Polakov
3. Miłost’ Mira – muz. G. Lapajev
4. Dostojno Jest’- muz. L. Szchleg
5. Stichira Swiatomu Gawriiłu – L. Szchleg

2. ZESPÓŁ WOKALNY RECHA – MOZYR (BIAŁORUŚ)

Kategoria: chóry akademickie

Zespół, którym dyrygowała Julia Dudareva wykonał 6 utworów:

1. Wołswi, Piersidstii Carie – Stichira Rożdżestwa Chrystowa, 5 głas, znamiennyj raspiew
2. Nie umołczim – muz. P. Czesnakov
3. Utoli moja pieczali – Kondak akafista pred ikonuju Bożej Matiery, monachinia Iulianija
4. Sława Otcu i Synu – muz. D. Bortniansky
5. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
6. Mnohaja Lieta – muz. A. Zakrevsky

3. „AXIOS” CHÓR DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PW. SERGIUSZA Z RADONEŻA – KRZYWY RÓG (UKRAINA)

Kategoria: chóry młodzieżowe
Chór pod dyrekcją Svetlany Grebenyuk podczas przesłuchań oline wykonał 6 utworów:

1. Błogosłowi, Dusze moja, Hospodi – muz. G. Lapaev
2. Gloryfikacja mnicha Sergiusza z Radoneża. – muz. U. Tandelova
3. Priiditie, ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnakov
4. Dostojno Jest’ – muz. E. Azeeva
5. Wo Carstwii Twoim – muz. D. Hristova
6. Kondak Akafista Swiatomu Apostołu Andreju Pierwozwannomu – muz. I. Denisova

4. CHÓR „DOROS” – MOSKWA (ROSJA)

Kategoria: chóry akademickie
Chórem, którym dyrygował Kanstantin Sienczenko wykonał 5 utworów:

1. Priiditie wospoim, ludije – muz. D. Bortniansky (Koncert nr. 15), opracowanie dla chóru męskiego K. Senchenko
2. Dusza moja prehresznaja –z repertuaru Sirin, zespołu Doros
3. W pamiat’ wiecznuju – muz. N. Kedrov
4. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnakov, opracowanie dla chóru męskiego G. Smirnova
5. Chystos Woskresie – troparion Paschy – z repertuaru Ihumiena Nikifora (Kir’zina), muz. A. Kastalsky


5. CHÓR KAMERALNY „BŁAHOWIEST”- RYGA (ŁOTWA)

Kategoria: chóry akademickie

Chór pod dyrekcją Aleksandra Brandawsa wykonał 5 utworów:

1. „Czudotwornyje liki pred Swiatyja Ikony” – opracowanie Yuri Falik
2. Psalm 150 – muz. Georgs Pelecis
3. Tiebie Pojem – muz. Nikolay Golovanov
4. Spasi, Boże, ludi Twoja – muz. P. Czesnakov
5. Patriarsze Mnoholetie

Tekst: Justyna Marczuk
Foto: Tomasz Grześ