Inauguracja Festiwalu

W poniedziałkowe popołudnie 14 września 2020 roku już po raz XXXIX w hajnowskim soborze Św. Trójcy rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Festiwal musiał zostać przesunięty z tradycyjnego majowego terminu na wrzesień.

Hajnowski Festiwal odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jak co roku uroczystość otwarcia Festiwalu rozpoczął molebien, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski. Wśród obecnych byli także Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz.

W uroczystości inauguracyjnej wzięli udział licznie zgromadzeni goście, wśród których byli m.in.: minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także przedstawiciele władz samorządowych, mundurowych, korpusu dyplomatycznego oraz wielbiciele muzyki cerkiewnej.

Po nabożeństwie arcybiskup bielski Grzegorz odczytał okolicznościowy adres Jego Eminencji metropolity Sawy. Hierarcha podkreślił w nim, jak wielkim darem jest śpiew i muzyka, szczególnie cerkiewna. Zwrócił także uwagę na to, iż w przeciągu minionych lat Festiwal skupiał tysiące słuchaczy i setki chórów, co miało ogromne znaczenie w jednoczeniu wiernych. Jego Eminencja przytoczył piękne słowa św. apostoła i ewangelisty Łukasza: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”, mówiąc tym samym, że „Słowa te są jednocześnie testamentem dla Festiwalu hajnowskiego”. Arcypasterz podkreślił wagę śpiewu cerkiewnego, który „(…) jest przelaniem wiary, miłości i nadziei Boga, który pozwala nam łączyć się z Aniołami i wychwalać swojego Stwórcę”.

W imieniu dyrektora Festiwalu, ks. mitrata Michała Niegierewicza, zgromadzonych gości przywitał ks. prot. Mariusz Jurczuk. Nadmienił, iż po raz kolejny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda objął Festiwal swoim honorowym patronatem, a finansowego wsparcia w tej edycji Festiwalu udzieliło organizatorom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spośród przybyłych gości głos zabrał Roman Czepe, wicestarosta powiatu białostockiego, który zwrócił uwagę na to, że śpiew cerkiewny zawsze jest modlitwą oraz oddaniem serca i umysłu Bogu. Podziękował organizatorom za zaproszenie, a także za cudowne przeżycia jakie dostarcza wszystkim hajnowski Festiwal.

Oficjalnego otwarcia XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020 dokonał burmistrz miasta Hajnówka Jerzy Sirak.

Podczas koncertu inauguracyjnego XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020 wystąpił Reprezentacyjny Chór Soboru św. Trójcy z Hajnówki. Chór pod dyrekcją ks. Pawła Korszaka wykonał szesnaście utworów dostarczając słuchaczom wielu przeżyć duchowych. Koncert prowadził protodiakon Marek Maciuka.

Przesłuchania konkursowe tegorocznej edycji Festiwalu będą miały nieco inną formę niż dotychczas. Będą podzielone na dwie części: chóry z Polski wystąpią w soborze Św. Trójcy, natomiast tuż po zakończeniu ich występów odbędą się przesłuchania online chórów zza granicy. Taka forma będzie możliwa dzięki uprzejmości serwisu internetowego cerkiew.pl. Ponadto wszystkie wydarzenia związane z tegorocznym Festiwalem będzie można śledzić „na żywo” dzięki hajnowskiej Telewizji Podlasie. Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych zaplanowany jest na czwartek 17 września na godz. 16.00.