Koncert Galowy XXXIX MFHDMC Hajnówka 2020

W sobotę 19 września 2020 w hajnowskim Soborze św. Trójcy odbył się koncert galowy kończący XXXIX Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020. W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 18 chórów. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie przesłuchania zostały podzielone na 2 części. 10 chórów z Polski wystapiło stacjonarnie w Soborze św. Trójcy w Hajnówce, natomiast chóry zza granicy wzięły udział w przesłuchaniach online transmitowanych dzięki cerkiew.pl oraz Telewizję Podlasie.

Hajnowski festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski przez Społeczny Komitet Organizacyjny, Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Hajnowski Dom Kultury oraz Parafię Św. Trójcy w Hajnówce. Honorowym patronatem festiwal objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Wsparcia finansowego udzieloło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałowski Województwa Podlaskiego.

W imieniu dyrektora festiwalu ks.Mitrata Michała Niegierewicza Koncert Galowy otworzył ks. prot. Mariusz Jurczuk. Powitał on przybyłych gości wśród których byli Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, wicemarszałek województwa podlaskiego Pan Stanisław Derehajło, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ambasador Republiki Białoruś w RP Pan Władimir Czuszew. Na Koncercie Galowym XXXIX MFHDMC obecni byli także: Kosnsul Honorowy Bośni i Harcegowiny dr Stanisław Łuniewski, Europoseł Tomasz Frankowski, Poseł na Sejm RP Pan Robert Tyszkiewicz, przedstawiciele duchowieństwa: dziekan dekanatu hajnowskiego ks. prał. Zbigniew Niemyjski oraz dziekan dekanatu hajnowskiego ks. mitrat Sergiusz Korch. Przedstawiciele służb mundurowych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Andrzej Nowak, nadkomisarz Jakub Ciulkin- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.Ponadto swoją obecnością festiwal zaszczycili: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych. Ponadto wśród przybyłych gości byli także Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Pani Beata Zadykowicz oraz wielu innych.

Podczas Koncetu Galowego głos zabrał Pan Stanisław Derehajło. Pan Maraszałek wyraził zadolenie, że władze województwa podlaskiego rozumieją potrzeby Cerkwi Prawosławnej, nieprzechodząc obojętnie obok hajnowskiego festiwalu.

Tuż przed wystąpieniem nagrodzonych chórów o. Mariusz Jurczuk podsumował 39-ty MFHDMC Hajnówka 2020. Podziękował wszystkim występującym zespołom. Podkreślił, że organizatorzy są niezwykle wdzięczni wszystkim którzy dołożyli szczególnych starań podczas organizacji tej edycji festiwalu, który odbył się w wyjątkowo trudnym czasie, w szczególności: Jego Ekscelencji biskupowi hajnowskiemu Pawłowi za modlitewne wsparcie i okazaną pomoc, pracownikom Biura Organizacyjnego na czele z o. Nikitą Kazakiewiczem, wolontariuszom z Bractwa śww. Cyryla i Metodego oraz Bractwa Młodzieży Prawosławnej działających przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce, a także wszystkim darczyńcom bez których przygotowanie tej edycji festiwalu byłoby niemożliwe. Ks. prot. Mariusz Jurczuk w szczególny sposób wyraził swoją wdzięczność dyrektorowi Festiwalu ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, który ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w tegorocznej edycji festiwalu. Pomimo nieobecności, ks. Niegierewicz wspierał i dawał cenne wskazówki, tym samym motywując organizatorów do działania.

Podczas koncertu galowego wystąpiło 7 chórów:

1.ZESPÓŁ WOKALNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU „ESPERIMENTO” W BIAŁYMSTOKU . II MIEJSCE W KATEGORII CHÓRY INNE.

2. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. CUDOWNEGO OBRAZU ZBAWICIELA W ROGAWCE. II MIEJSCE W KATEGORII CHÓRÓW PARAFIALNYCH WIEJSKICH.

3. CHÓR DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY SOBORU ŚW. TRÓJCY W HAJNÓWCE. II MIEJSCE W KATEGORII CHÓRÓW DZIECIĘCO- MŁODZIEŻOWYCH.

4. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. PROROKA ELIASZA W DOJLIDACH, BIAŁYSTOK. I MIEJSCE W KATEGORII CHÓRY PARAFIALNE MIEJSKIE.

5. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA W ORLI. II MIEJSCE W KATEGORII CHÓRY PARAFIALNE WIEJSKIE.

6. CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SIEMIATYCZACH. III MIEJSCE W KATEGORII CHÓRY PARAFIALNE MIEJSKIE.

7.CHÓR DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI WARSZAWSKO-BIELSKIEJ. I MIEJSCE W KATEGORII CHÓRY INNE.

Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł wyraził gratulacje i wdzięczność laureatom tegorocznej edycji festiwalu. W sposób szczególny podziękował organizatorom, którzy podjęli się wyjątkowego trudu jakim była organizacja XXXIX MFHDMC. Biskup Paweł podkreślił, że pomimo dynamicznej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie organizatorzy sprostali postawionym przed nimi zadaniom. Wyraził także nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się w tradycyjnym terminie, mogąc tym samym świętować jubileuszową edycję festiwalu. Justyna Marczuk foto- Tomasz Grześ