Pierwszy Dzień Przesłuchań Konkursowych XXXIX MFHDMC

W czwartkowe popołudnie 17-go września 2020 roku rozpoczęły się przesłuchania konkursowe 39-go Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020.

W tym roku chóry oceniać będzie jury w składzie:

1. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk- przewodniczący jury.
2. Prof. dr hab. Grzegorz Pecka
3.Ks. protodiakon Bazyli Dubec
4. Mgr Ireneusz Ławreszuk

Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowało się 5 chórów z Polski, które wykonały swój repertuar w hajnowskim Soborze Św. Trójcy. Po wysłuchaniu zespółów rozpoczęły się przesłuchania online chórów zza granicy.

Przesłuchania w Soborze Św. Trójcy

ZESPÓŁ WOKALNY ARMONIA – BIAŁYSTOK (POLSKA)

Kategoria: chóry inne
Z inicjatywy dyrygentki Aleksandry Szymaniuk w 2018 roku został założony żeński zespół wokalny. Głównym celem zespołu jest łączenie pasji z modlitwą. W jego skład wchodzą głównie uczennice PSM II stopnia w Białystoku. Podczas przesłuchań konkursowych zespół „Armonia” wykonał 5 utworów:

1.Dostojno jest’ – melodia macedońska
2. Molitwa żenam mironosicam – muz. A Grinczenko
3. Zastupnice usierdnaja – muz. P. Czesnokow
4. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
5. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninov

CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA W ORLI – ORLA (POLSKA)

Kategoria: chóry wiejskie

Chór z Orli składa się z parafian- amatorów, którzy są jednocześnie prawdziwymi miłośnikami śpiewu cerkiewnego. Zespół jest typowym chórem parafialnym, który bierze czynny udział w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach w swojej parafii. Dyrygentem jest Dymitr Martynowicz. Podczas czwartkowych przesłuchań konkursowych chór wykonał 7 utworów:

1. Bohorodice Diewo Radujsia – mel. grecka
2. Nynie otpuszczajeszy – ławrskij podobien 6 tonu
3. Swiatyj Boże – mel. Lokalna
4. Wieliczyt Dusza Moja Hospoda – mel. monasteru leśniańskiego
5. Swietie tichij – mel. skitu św. Eliasza z Atosu
6. O Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Bożej
7. Wzbrannoj Wojewodie – ks. D. Allemanow

CHÓR PARAFII ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – SIEMIATYCZE (POLSKA)

Kategoria: chóry parafialne
Chór powstał w 1988 roku. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas parafialnych nabożeństw. Był prowadzony przez wielu dyrygentów, dzięki temu posiada bogaty repertuar. Chór aktywnie uczestniczy w życiu religijno- społecznym Siemiatycz i okolic. Obcenie dyrygentem jest Sofia Diachuk. Podczas przesłuchań konkursowych Chór Parafii Śww. Apostołów Piotra i Pawła wykonał 5 utworów:

1. Troparion poświęcony Śww. Apostołom Piotrowi i Pawłowi- komp. Wł. Kowaldżi
2. Swietie tichij – muz. P. Hrebieńszczykow
3. 15-sty antyfon Wlk. Piątku „ Dnies wisit na drewie”- muz. S. Trubaczew
4. Iże Chieruwimy – muz. A. Denisow
5. Dostojno jest’ – muz. P. Diniew

CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. CUDOWNEGO OBRAZU ZBAWICIELA – ROGAWKA (POLSKA)

Kategoria: chóry wiejskie
Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 roku. Aktywnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii upiększając swym śpiewem nabożeństwa. Kilkukrotnie brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Od 2013 roku chórem dyryguje Walentyna Gawryluk. Podczas czwartkowych przesłuchań chór wykonał 6 utworów:
1.Błagosłowi dusze moja – harmonizacja znamiennoho raspiewa
2. Iże chieruwimy – mel. obichodu cerkiewegoo
3. Dostojno Jest’ – mel. Optinoj Pustyni
4. Otcze Nasz – mel. podlaska
5. Błażen muż – mel. Ławry Poczajowskiej
6. Spit Sijon – pieśń paraliturgiczna

ZESPÓŁ WOKALNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU – ESPERIMENTO – BIAŁYSTOK (POLSKA)

Kategoria: chóry inne
Chór powstał przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku na przełomie 2006 i 2007 roku. Śpiewacy wykonują różny repertuar poczynając od kompozyji epok średniowiecza, renesansu i baroku kończąc na pieśniach świeckich. Zespół Esperimento koncertuje głównie na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego. Dyrygentem jest Barbara Kornacka. W czasie przesłuchań festiwalowych zespół wykonał 6 utworów:
1.Swiatyj Boże – Anonim XVII w.
2. Swietie tichij – muz. A. Arhanhielskij
3. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow
4. Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow
5. Ot junosti mojeja – muz. J. Juniek
6. Okom błahoutrobnym, Gospodi – muz. I. Denisowa

W przesłuchaniach online, które można było ogladać za pośrednictwem portalu internetowego cerkiew.pl usłyszeliśmy 4 chóry z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Były to:

1.CHÓR PARAFII PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. MIKOŁAJA – IRPIEŃ (UKRAINA)

Kategoria: chóry miejskie
Chór pod dyrekcją Anny Kifienko wykonał 5 utwórów:

1. Stichira na Hospodi wozzwah śpiewana podczas święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – O, Diwnoje Czudo – melodia Łwry Kijowsko – Pieczerskiej
2. Swietie Tichij – muz. P. Chesnakov
3. Ot junosti mojeja – M. Ippolitov – Ivanov
4. Błażeni jarze izbrał – muz. Mitropolita Ionafan Jereckich
5. Koncert Świętej Trójcy – muz. N. Cololo

2. CHÓR MŁODZIEŻOWY CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PW. NARODZENIA PAŃSKIEGO – GRODNO (BIAŁORUŚ)

Kategoria: chóry młodzieżowe
Chórem dyrygowała Iryna Asadczaja. Usłyszeliśmy 5 utworów:

1.Antyfona piątego głasu – opracowanie Arcybiskupa Ionafana, red. M. Sidorovoj
2. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. Pawieł Hrihoriewicz Czesnakov
3. Dostojno Jest’ – melodia Cara Fiodora
4. Preczystaja Dzieva – kolęda
5. Iszczite Boha (religijny wiersz) – muz. A. Zubricz

3. „ŁAMPADA” CHÓR DZIECIĘCO- MŁODZIEŻOWY PRZY SZKÓŁCE NIEDZIELNEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH- KURSK(ROSJA)

Kategoria: chóry młodzieżowe

Chór pod dyrekcją Rimmy Czertovej wykonał 5 utworów:

1. Błagosłowi Dusze moja, Hospodi – muz. M. Ipolitov – Ivanov
2. Chrystos Woskresie – melodia Serbska, opracowanie T. Ostoich
3. Wo Carstwii Twojem – opracowanie O. Ryltsov
4. Zadostojnik Paschy – muz. P. Dinev
5. Aszcze ostawlu Tia, Hospodi – muz. A. Aleksiejeva

4. ZESPÓŁ WOKALNY „OMOFOR” – NOWOZASIMOWICZY (BIAŁORUŚ)

Kategoria: chóry wiejskie

Chórem dyrygowała Natalia Dintsova. Zespół wykonał 6 utworów:

1. Daj dobryj Boża – muz. redakcja muzyczna Kaszpura
2. Nynie Otpuszczajeszy – muz. Arhanhielskij
3. Dostojno Jest’ – muz. Dinev
4. Umołkajet Nynie (tropar do ikony Matki Boskiej Orędowniczki Grzesznych) – muz. N. Ozierov
5. Prokimien wielikij – Nie otwrati lica Twojeho – polesskij obichod
6. O, Maryja Mati Boża – biełaruskij kant.

Tekst: Justyna Marczuk
Foto: Tomasz Grześ