Uczta Folklorystyczna 2020

Zgodnie z tradycją w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej rok rocznie organizowana jest Uczta Folklorystyczna, podczas której chóry biorące udział w przesłuchaniach konkursowych wykonują świeckie utwory ze swojego regionu. Impreza ta zawsze odbywała się na Uroczysku Jagiellońskie w Białowieży. Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wstęp na tegoroczną„Ucztę Folklorystyczną” był możliwy jedynie za okazaniem specjalnych zaproszeń. Koncert odbył się w Nadleśnictwie Hajnówka.

W tej edycji plenerowych spotkań z muzyką zaprezentowały się trzy chóry: Chór Psalmistów i Dyrygentów PAKP, Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenaświętszej Bogarodzicy oraz Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce.