Wystawa Arcybiskup Miron – Nieść Pokój, Kochać Ludzi

Wystawa fotograficzna prezentuje trzy główne etapy dojrzałego życia władyki Mirona – okres odradzania supraskiej ławry jako jej namiestnika, arcybiskupa hajnowskiego, pierwszego w historii tej ziemi i jako ordynariusza prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. Arcybiskup Miron zasłużył na szacunek mieszkańców Hajnowszczyzny, oraz wszystkich, z którymi stykał się w Jabłecznej, Supraślu, Warszawie i na forum międzynarodowym, ze względu na jego arcypasterską służbę – wierną, mądrą, pełną troski o tą ziemię i jej mieszkańców.
Wystawę przygotowała Fundacja Ostrogskiego.
Sponsorem wystawy jest Urząd Gminy Narewka.

MIEJSCE: DOLNA CERKIEW PARAFII ŚW. TRÓJCY W HAJNÓWCE
OTWARCIE: 15 WRZEŚNIA 2020 R., GODZ. 13:00