Wystawa Święte Kąty Podlaskie Oczami Młodego Człowieka

Wystawa zdjęć i ikon, które powstały w ramach projektu „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka”. Wystawa podsumowująca trwające 6 miesięcy działania projektowe, podczas których dzieci, młodzież oraz dorośli poznawali sztukę pisania ikon, techniki haftowania ręcznika obrzędowego oraz tradycję aranżacji w domach świętych kątów. Dzięki uprzejmości mieszkańców Starego Kornina, Orli, Dubicz Cerkiewnych, Istoku, Orzeszkowa oraz Mikłasz uwieczniliśmy święte kąty wraz z mieszkańcami domów. Na wystawie można zobaczyć tradycyjne święte kąty znajdujące się w starych wiejskich chatach a także miejsca święte we współczesnych domach nawiązujące do tej pięknej tradycji.
Święty kąt – pokuć, jedno z najważniejszych miejsc w domu, w którym odbywały się ważne rodzinne uroczystości. Kiedyś było to jedno miejsce w domu, współcześnie coraz częściej w każdym z pokoi możemy spotkać ikonę umieszczoną w kącie i przyozdobiona haftowanym ręcznikiem. Nie jest to tradycja powszechna, jednak kultywowana nawet we współczesnych prawosławnych rodzinach zamieszkujących Podlasie. Ta piękna tradycja ukazuje bogactwo kulturalne naszych terenów. Przenikające się tradycje religijne i ludowe tworzą święte miejsca w domach pozwalające na rodzinną rozmowę z Bogiem.
Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci oraz Integracji Społecznej FUTURUM w Orli we współpracy z Prawosławną Parafią p/w św. Michała Archanioła w Orli oraz Prawosławną Parafią p/w św. Archanioła Michała w Starym Korninie.
Opieka artystyczne: Natalia Kozak Pracownia Ikonograficzna, Piotr Nesterowicz
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

MIEJSCE: DOLNA CERKIEW PARAFII ŚW. TRÓJCY W HAJNÓWCE
OTWARCIE: 15 WRZEŚNIA 2020 R., GODZ. 13:00