Wystawy organizowane w ramach XXXIX Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020

Jak co roku organizatorzy Festiwalu starają się zapewnić wysoki poziom artystycznych i duchowych przeżyć wszystkim odbiorcom. W tej edycji hajnowskich spotkań z muzyką cerkiewną zorganizowano aż 5 wystaw fotograficznych. Otwarcie wszystkich ekspozyji miało miejsce we wtorek 15 września 2020. Dwie z nich można oglądać w Hajnowskim Domu Kulury przy ul. Tamary Sołowniewicz 4, dwie kolejne będą udostępnione zwiedzającym w dolnej cerkwi Soboru Św. Trójcy w Hajnówce. Natomiast jedna z nich dostępna będzie przy ul. Ks. Dziewiatowskiego 15.


WYSTAWA „KAROL WOJTYŁA. NARODZINY” W STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II
MIEJSCE: HDK, 15 WRZEŚNIA 2020R., GODZ. 12:00

Wystawa została zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły od czasów studenckich, przez okres kiedy był robotnikiem, następnie kapłanem, naukowcem, aż w końcu papieżem. Pontyfikat Jana Pawła II został przedstawiony m.in. w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata.

WYSTAWA Z IKONĄ PRZEZ ŚWIAT…
MIEJSCE: HDK, 15 WRZEŚNIA 2020R., GODZ. 12:00

Wystawa „Z ikoną przez świat…” prezentuje relację z pieszych pielgrzymek z Hajnówki do Poczajowskiej Ławry (Ukraina). Warto nadmienić, że piesze pielgrzymki były organizowane już ponad 70 lat temu. W 2013 roku z Hajnówki wyruszyła I Piesza Pielgrzymka do Poczajowa. Wystawa przedstawia prace pielgrzyma Pana Piotra Jurczuka. Celem wystawy było przypomnienie jej odbiorcom świata sprzed pandemii. Świata, kiedy pielgrzymi mogli swobodnie iść, modlić się, śmiać się i płakać. Autorzy wystawy, dzięki przedstawionej fotorelacji chcieli dać odbiorcom namiastkę tej niepowtarzalnej radości każdego pielgrzyma, który po dwóch tygodnia marszu w końcu widzi kopuły Poczajowskiej Ławry.


WYSTAWA ARCYBISKUP MIRON – NIEŚĆ POKÓJ, KOCHAĆ LUDZI
MIEJSCE: DOLNA CERKIEW SOBORU ŚW. TRÓJCY, 15 WRZEŚNIA 2020R., GODZ. 13:00

Wystawa, której sponsorem jest Urząd Gminy Narewka przezentuje trzy główne etapy dojrzałego życia Arcybiskupa Mirona. Są to: okres odradzania suprawskiej ławry, kiedy Władyka był jest namiestnikiem, okres pierwszego w historii ziemi hajnowskiej arcybiskupa hajnowskiego oraz czas sprawowania funkcji Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. Bezapelacyjnie Arcypiskup Miron zasłużył na uznanie i szacunek wszystkich mieszkańców Hajnowszczyzny, jak również osób z którymi stykał się na drodze swej arcypasterskiej służby. Arcybiskup Miron zginął tragicznie w katastrofie rządowego samolotu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Wystawę przygotowała Fundacja Ostrogskiego.


WYSTAWA ŚWIĘTE KĄTY PODLASKIE OCZAMI MŁODEGO CZŁOWIEKA
MIEJSCE: DOLNA CERKIEW SOBORU ŚW. TRÓJCY, 15 WRZEŚNIA 2020R., GODZ. 13:00

Wystawa zdjęć i ikon, które powstały w ramach projektu „Święte kąty prawosławia oczami młodego człowieka”. Wystawa podsumowuje trwające pół roku działania projektowe, podczas których dzieci poznawały sztukę pisania ikon, techniki haftowania ręcznika obrzędowego oraz tradycję aranżacji świętych kątów w podlaskich domach. Dzięki uprzejmości mieszkańców Starego Kornina, Orli, Dubicz Cerkiewnych, Istoku, Orzeszkowa oraz Mikłasz uwiecznione zostały święte kąty znajdujące się w starych, wiejskich chatach. Święty kąt (pokuć) to jedno z najważniejszych miejsc w domu, gdzie odbywały się ważne rodzinne uroczystości. Ikony w takich miejscach często przyozdabiane są do tej pory pięknymi, haftowanymi ręcznikami. Ta piękna tradycja ukazuje bogactwo kulturalne naszych terenów.

Projekt był realizowany przez Fundację na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci oraz Integracji Społecznej FUTURUM w Orli we współpracy z Parafią Prawosławną p/w św. Michała Archanioła w Orli oraz Prawosławną Parafią p/w św. Archanioła Michała w Starym Korninie. Opiekę artystyczną sprawowali: Natalia Kozak Pracownia Ikonograficzna oraz Piotr Nesterowicz. Projekt dofinansowano ze środków programu „ Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwolo Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.


WYSTAWA CHROŃMY MOKRADŁA
MIEJSCE:UL. KS. DZIEWIATOWSKIEGO 15, 15 WRZEŚNIA 2020R., GODZ.13:30

Wystawa ma na celu uświadomienie roli mokradeł w otaczającym nas świecie. To one regulują klimat, chronią przed suszami i powodziami. Mokradła oczyszczają wodę i są domem dla ogromnej liczby rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wystawa powstała w ramach projektu „Społeczna kontrola gospodarowania ekosystemami rzecznymi w Polsce”, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł.

Wszystkie z powyższych wystaw można podziwiać podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w dniach 15-19 września 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!

Justyna Marczuk

Foto: Biuro Organizacyjne MFHDMC