I dzień przesłuchań konkursowych w Soborze Św. Trójcy

Po przesłuchaniach online chórów zagranicznych przeszedł czas na bezpośrednie spotkanie z chórami prezentującymi muzykę cerkiewną. 16.09.2021r. o godz. 16.00 rozpoczęły się przesłuchania, w których wzięło udział 12 chórów z Polski.

Przez ponad 3 godziny oceniało ich wykonania jury w składzie:

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. Grzegorz Pecka
Ks. dr. Alexandrel Barnea
Aleksandr Brandaws
Ks. protodiakon Bazyli Dubec
Ireneusz Ławreszuk
Ks. Dmitryj Bołgarskij.

Wystąpiły następujące chóry:

I. Chór Parafii i Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego. Siemianówka, Polska. Dyrygent: ks. Walery Piotrowski.

Repertuar:
1.   Błagosłowi dusze moja, Hospoda – muz. D. Sołowiow
2.  Iże chieruwimy – mel. monasteru w Jabłecznej
3.   Dostojno jest’ – podobien „Radujsia Żywonosnyj Krestie”
4.   Nieprochodimaja wrata – mel. Ławry Poczajowskiej
5.   Widiechom Swiet istinnyj, Da ispołniatsia usta nasza – muz. Małachow

II. Chór Parafii i Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska. Dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk.

Repertuar:
1.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda  – muz. S. Fiodorow
2.   Nynie otpuszczajeszy – muz. K. Sztankiewicz, opr. abp. Jonafan
3.  Ot junosti mojeja – sołowieckij napiew
4.  Pryiditie pokłonimsia – muz. P. Czesnokow
5.   Pred dwiermi chrama Twojeho  – muz. W. Kowaldżi
6.   Wsiech skorbiaszczych radostie  – bołgarskij raspiew, opr. M. Popow – Płatonow
7.  Krestu Twojemu – muz. M. Kowalewskij

III. Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jakuba. Łosinka, Polska. Dyrygent: Maria Paszko.

Repertuar:
1.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda  – muz. G. Agafonikow
2.  Jedinorodnyj Synie – muz. W. Krukowski
3.  Iże chieruwimy – muz. K. Stecenko
4.  Swiatyj Boże – opr. mon. Julianija
5.  Wo carstwii Twojem – muz. F. Miasnikow

IV. Chór Młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka. Warszawa, Polska. Dyrygent: Adam Tomaszewski.

Repertuar:
1.   Chwalitie Imia Hospodnie – Greczeskij razpiew
2.  Wo Carstwii Twojem – Znamiennyj razpiew
3.   Troparion Proroka Eliasza – Siedmiziernoj Pustyni razpiew
4.   Chieruwimskaja Piesn’ – Bołgarskij razpiew
5.   Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko  – S. Kryłow
6.   Błagosłowi Dusze moja Gospoda  – I. Flegmenko

V. Chór Parafii Prawosławnej Św. Marii Magdaleny. Słochy Annopolskie, Polska. Dyrygent: Ewa Podgórzak

Repertuar:
1.  Jedinorodnyj Synie – opr. D. Sołowiow
2.  Alliłuja – muz. A. Maszkow
3.   Swiatyj Boże – „Piuchtickoje”,  opr. Ewa Podgórzak
4.  Iże chieruwimy – muz. A. Denisow
5.  Dostojno jest’ – podobien „Niebiesnych czynow”

VI. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego. Siemiatycze, Polska. Dyrygent: Maria Demczuk

Repertuar:
1.  Dostojno jest’ – muz. K. Stankowicz
2.  Iże chieruwimy – muz. Smirnow
3.  Jedinorodnyj Synie – muz. S. Riabczenko
4.   Mati Miłosierdna – kant XVII w.opr. A. Pobiedimskij
5.  Płotiju usnów – muz. P. Kriłow

VII. Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Werstok, Polska. Dyrygent: Ewa Surel

Repertuar:
1.  Spodobi Hospodi – greczeskij raspiew
2.  Sohłasno zaspiwajmo – pieśń paraliturgiczna
3.  Jedinorodnyj Synie – muz. S. Esin
4.  Iże chieruwimy – mel. Niłowoj Pustyni
5.  Kak chodił, że… – kant żałobny
6.   Chrystos woskresie – troparion Paschy, autor nieznany

VIII. Męski Kameralny Zespół Wokalny” Pathos”. Białystok, Polska. Dyrygent: Michał Uścinowicz

Repertuar:
1.   Chwalitie imia Hospodnie – znamiennyj raspiew, opr. P. Czesnokow
2.  Bogorodice Diewo – muz. diak. S. Trubaczow
3.   Swietie tichij – mel. wałaamska, opr. archimandryta Matfi ej
4.   Anhieł wopijasze – muz. M. Musogrskij, opr. archmandryta Matfi ej
5.   Czertoh Twoj – melodia kijowska, opr. M. Kotogarow
6.  S nami Boh – muz. ks. W. Zinowiew

IX. Zespół „ Armonia”. Białystok, Polska. Dyrygent: Aleksandra Szymaniak

Repertuar:
1.  Priiditie ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnokow
2.  Ikos Paschy – opr. Michaela Fortunato
3.  Swiatyj Boże – mel. Irmologionu Supraskiego
4.   Psalm 103 – muz. hieromnich Nafanaił (Boczkało)
5.  Świetie Tichij – muz. ks.diak. S. Trubaczow

X. Chór Dziecięco–Młodzieżowy Parafii i Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokajuk

Repertuar:
1.  Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Tsololo
2.  O Tiebie radujetsia – muz. D. Ilin
3.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda– muz. I. Kołczin
4.  Chwali dusze moja, Hospoda – autor nieznany
5.  Sława w wysznich Bohu – doksologia wielka – muz. G. Riutow

XI. Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy. Hajnówka, Polska. Dyrygent: Justyna Marczuk

Repertuar:
1.   Chwali dusze moja, Hospoda– starinnoho napiewa
2.  Jedinorodnyj Synie – autor nieznany
3.  Dostojno jest – muz. P. Dinew
4.  Widiechom swiet istinnyj – muz. A. Aleksiejewa
5.   Pieśń paraliturgiczna do św. Męcz. Gabriela– autor nieznany

XII. Chór Parafii i Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokaju

Repertuar:
1.  Jedinorodnyj Synie – muz. M. Dileckij
2.  Woskresni Boże – muz. P. Czesnokow
3.  Anhieł wopijasze – muz. P. Czajkowski
4.  Molitwu proliju – muz. S. Bogosłowskij
5.   Pod Twoju miłost’ – muz. metropolita Iłarion (Ałfi ejew)
6.   Wo carstwii Twojem– muz. P. Iwanow-Radkiewicz

Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Łukasz Troc