Podziękowania dla sponsorów

40.  MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ,  

13-18.09.2021 r., HAJNÓWKA

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Parafia Św. Trójcy w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury serdecznie dziękują wszystkim podmiotom, które wsparły organizację tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jest to dla nas bardzo duża pomoc, która pozwala nam na zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego, zadawalającego naszych gości oraz biorące udział w wydarzeniu chóry. Wnosząc swój wkład stajecie się Państwo istotną częścią festiwalu. Wyrażamy nadzieję, że tak też będzie w kolejnych latach.  

Partner Festiwalu:

– Województwo Podlaskie 

Wydarzenie realizowane jest ze środków: 

– Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzący z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”

– Miasta Hajnówka

– Starostwa Powiatowego w Hajnówce

– Miasta Białystok

– Urzędu Gminy Hajnówka

– Urzędu Gminy Kleszczele 

Sponsorzy:

-Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski 

-Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski

– Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce

– Parafia Prawosławna Hagia Sophia w Białymstoku

– Urząd Gmina Czeremcha 

– Urząd Miasta Bielsk Podlaski

– Urząd Gminy Bielsk Podlaski 

– Urząd Miasta Zabłudów 

– Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska

– Fabryki Mebli „FORTE” S. A.

– EuRoPol GAZ s.a.

– Firma PRONAR sp. z o.o. 

– Maksbud – Jan Miniuk, Bielsk Podlaski

– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Hajnówka

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Hajnówka

– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Hajnówce 

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

– Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Hajnówce 

– Kancelaria Notarialna Marek Wasiluk, Hajnówka 

– FORNIR – Olga Sawicka, Hajnówka 

– Transport Międzynarodowy i Krajowy „Bojar”, Hajnówka

– Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Jan Misiejuk, Hajnówka

–  RUNO Spółka z o. o., Hajnówka

– Nadleśnictwo Hajnówka 

– Kwiaciarnia Agatka, Hajnówka 

– Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim 

– UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski 

– Politechnika Białostocka 

– Fadbet Spółka akcyjna, Białystok 

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, Białystok

– Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa, Białystok

– MPO Spółka z o.o., Białystok 

– Bank Spółdzielczy w Narwi 

– Bank Spółdzielczy w Hajnówce

– Bank Spółdzielczy w Białymstoku 

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., Łomża

– Wyborowa – Andrzej Szumowski, Warszawa 

– Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń, Warszawa

– Telewizja Kablowa, Hajnówka

– ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk, Bielsk Podlaski

– Andrzej Massel, Warszawa

– Jerzy i Halina Sirak, Hajnówka

– Krystyna i Andrzej Skiepko, Lewkowo Nowe

– Michał Skiepko, Warszawa 

– Sergiusz  i Nina Martyniuk,  Narew

– Igor Łukaszuk, Bielsk Podlaski

– Wiera Pawluczuk, Hajnówka 

– Grzegorz i Aleftyna Tomaszuk, Hajnówka

– Mirosław Pietkiewicz, Hajnówka 

– Alla Gryc, Hajnówka 

– Eugeniusz Czykwin, Białystok

– Nina Kraśko, Warszawa  

– Walentyna i Stefan Bilkiewicz, Hajnówka 

– Roman i Alina Bołbot, Hajnówka

– Katarzyna i Mariusz Tomaszuk, Hajnówka

– Bohdan Klimiuk, Hajnówka 

– Aleksander Szyryński, Hajnówka  

– Rościsław Kuncewicz, Hajnówka

– Mikołaj Osipiuk, Bielsk Podlaski 

– Jolanta i Aleksander Sielicki, Kleszczele 

– Raisa i Aleksander Pachwicewicz, Nurzec Stacja

– Jan Syczewski, Białystok

– Irena Pacewicz, Białystok 

– Aleksander Koniuch, Białystok 

– Irena Zdasiuk, Białystok 

– Maria Gawryluk, Białystok 

– Nadzieja Bonda, Białystok

– Helena Morawiec, Bielsko-Biała

– Jan i Elżbieta Krzeski, Słupno 

– Joanna Szkudlarek, Gdynia 

– Mirosław Chilimoniuk, Hajnówka 

– Jan Czerniakiewicz, Białystok 

– Alina i Mirosław Awksentiuk, Hajnówka

– Alla Gryc, Hajnówka

– Oksana i Adam Bobik, Hajnówka