Przedłużenie terminu zgłoszeń chórów do udziału w Festiwalu

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do dnia 17 czerwca 2021 r.
Serdecznie zapraszamy chóry i zespoły muzyczne z naszego kraju i zagranicy do wzięcia udziału w XL Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbędzie się 13-18 września 2021 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce.

Do uczestnictwa w Festiwalu mogą przystąpić artyści prezentujący muzykę cerkiewną w 7 kategoriach:
– chóry parafialne wiejskie
– chóry parafialne miejskie
– chóry dziecięco-młodzieżowe
– chóry akademickie
– chóry zawodowe
– chóry rodzinne
– inne chóry i zespoły muzyczne.

Repertuar chóru powinien zawierać minimum 5 utworów liturgicznych, z zastrzeżeniem, że występ nie przekroczy 30 minut. Przesłuchania konkursowe chórów będą trwały trzy dni: 15-17 września. Prezentacje będzie oceniać międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną organizator dopuszcza udział chórów zagranicznych w formie online.

Organizator zapewnia udział w imprezach towarzyszących, noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Hajnówce oraz opiekę wolontariuszy. Koszty dojazdu do miejsca organizacji chóry pokrywają ze środków własnych.

Chóry, które wyrażają chęć udziału w wydarzeniu powinny przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z Klauzulą informacyjną na adres:

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka lub e-mail: festiwal@cerkiew.pl do dnia 17 czerwca 2021 r.

Z poszczególnymi informacjami można się zapoznać w Regulaminie Festiwalu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Festiwalu:
Ks. Nikita Kazakiewicz, tel. 607 886 931; fax +85 682 33 51, e-mail: festiwal@cerkiew.pl