Przesłuchania konkursowe online

15 września był pierwszym dniem przesłuchań konkursowych w ramach 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Z uwagi na wciąż trwające trudności związane z przekroczeniem granicy przez chóry zagraniczne, wywołane pandemią i jednoczesną chęć uczestnictwa ich w festiwalu, daliśmy im możliwość wzięcia udziału w trybie online. Zaprezentowały się następujące grupy: 

I. Chór „Kupalinka”, Kobryń, Ukraina. Dyrygent: Ałła Prijmaczuk. 

Repertuar:

1.   Chrystos woskresie – muz. P. Grebienszczykow

2.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda  – muz. I. Flegmienko, opr. I. Żukowa

3.  Otcze nasz – muz. W. Orłow

4.  Nynie otpuszczajeszy – muz. W. Kowaldżi

5.  Radujtiesia ludije – muz. G. Sarti

6.   Dostojno jest’ – mel. bizantyjska, opr. Nikifor (Kirzin)

7.  Mnohaja leta

II. Chór młodzieżowy Parafii  Prawosławnej Narodzenia Chrystusa. Grodno, Białoruś. Dyrygent: Irina Asadczaja

Repertuar:

1.   Swietie tichij – wałaamskij raspiew

2.   Swiatyj Boże – muz. mon. Julianija (Denisowa)

3.   Ahni Parthene  

– muz. i sł. św. Nektariusz z Eginy 

4.   Dnies’ wisit na drewie – muz. diak. S. Trubaczow

5.   Nieuwiadajemyj cwiet – piesń paraliturgiczna

III. Chór Dziecięco-Młodzieżowy  Parafii Prawosławnej św. Spirydona z Trymifuntu

Kijów, Ukraina. Dyrygent: Ołesia Kubskaja

Repertuar:

1.  Dostojno jest’ – mel. bizantyjska

2.  Troparion soboty ton 2

3.  Tiebie pojem – muz. N. Babienka

4.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda  – muz. W. Fajner

5.  Jedinorodnyj Synie – znamiennyj raspiew

6.  Otcze nasz – muz. A. Kastalskij

7.   Predstatielstwo chrystijan niepostydnoje  – muz. D. Wasianowicz

8.   Radujtiesia prawiednii o Hospodie  – muz. I. Walajew

9.   Ahni Parthene – muz i sł. Św. Nektariusz z Eginy

10.  Paschalnyj błagowiest – muz. M. Szmielkow

IV. Chór „Wmiestie” Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ruskich. Kłajpeda, Litwa. Dyrygent: Oksana Wojenko

Repertuar:

1.  Baeusztanti Auszrele – muz. M. Cziurlionis

2.  Swietie tichij – muz. A. Michel’

3.   Błahosłowi dusze moja, Hospoda  – muz. W. Wasiliew

4.  Chwali dusze moja, Hospoda – muz. J. Pietrenko

5.   Zadostojnik święta Narodzenia Chrystusa  – muz. D. Ilin

V. Chór „Trymifunt” Parafii Prawosławnej Św. Spirydona z Trymifuntu Kijów, Ukraina. Dyrygent: Ołesia Kubskaja

Repertuar:

1.   Bohorodice Diewo, radujsia  – muz. M. Leontowicz

2.   Dnies’ wisit na drewie  – muz. diak. S. Trubaczow

3.  Tieło Chrystowo – muz. M. Rimskij –Korsakow

4.   Naslednicze Bożyj – stichira Św. Mikołaja  mel. Ławry Kijowsko–Pieczerskiej,  opr. M. Konstantinow

5.   11 kodakion akatystu Św. Spirydona  – muz. M. Szmielkow

6.   K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem  – muz. A. Archangielskij

7.   Sława w wysznich Bohu, mała doksologia  – muz. Zacharow

8.   Pokajanija otwierzi mi dwiery  – muz. I. Łapajew

9.  Da ispołniatsia usta nasza – muz. A. Wedel

VI. Męski Zespół Wokalny „Doros”. Moskwa, Rosja. Dyrygent: Konstantin Sienczenko

Repertuar:

1.   S nami Boh – ks. W. Zinowjew

2.   Na niebo oczy puszczaju – muz. A. Tretiakow, antyfona jutrzni ton 2, opr. M. Kotogarow

3.   Lubow’ swiataja – muz. G. Swiridow, opr. K. Sienczenko 

4.   Swysze prorocy – stichira jutrzni soboty akatystu, M. Balakirjew, opr. K. Sienczenko

5.   Obnowlajsia Nowyj Ijerusalimie – koncert paschalny, S. Dawydow, 

opr. K. Sienczenko

6.  Sowiet prewiecznyj – muz. P. Czesnokow

7.   Kirie eleison – patr. Eliasz II, opr. W. Chmieliewa

Organizatorzy biorąc pod uwagę trudności z dostępem do Internetu w niektórych grupach społecznych tj. osoby starsze, udostępnili w tym celu Salę Kolumnową Hajnowskiego Domu Kultury, gdzie mogli wspólnie obejrzeć transmisję. Decyzja okazała się słuszna. 

Emilia Korolczuk