Sponsorzy tegorocznego Festiwalu

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli finansowo organizację 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.