Zakończenie 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Dobiegła końca jubileuszowa edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. W dniach 13-18.09.2021r. byliśmy świadkami niezwykłej duchowej uczty, która stała się możliwa dzięki chórom, jakie zachciałby wziąć udział w wydarzeniu. Było to ponad 400 artystów z Polski i z zagranicy. Najlepsze z nich zostały nagrodzone przez jury w składzie:

•             prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący

•             prof. dr hab. Grzegorz Pecka

•             ks. dr Alexandrel Barnea

•             Aleksandrs Brandaws

•             ks. Protodiakon Bazyli Dubec

•             mgr Ireneusz Ławreszuk

•             ks. dr Dmitryi Bołgarskij.

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce  Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska. Dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk.

I miejsce Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jakuba. Łosinka, Polska. Dyrygent: Maria Paszko.

III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego .Werstok, Polska. Dyrygent: Ewa Surel .

III miejsce  Chór Parafii Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego. Siemianówka, Polska. Dyrygent: ks. Walery Piotrowski.

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych:

I miejsce Chór Dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokajuk.

II miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy. Hajnówka, Polska. Dyrygent: Justyna Marczuk.

III miejsce Chór Młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka. Warszawa, Polska. Dyrygent: Adam Tomaszewski.

W kategorii chórów inne:

I miejsce Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”. Białystok, Polska. Dyrygent: Michał Uścinowicz.

II miejsce Zespół „Armonia”. Białystok, Polska. Dyrygent: Aleksandra Szymaniuk.

III miejsce Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Płock, Polska. Dyrygent: Aleksander Słojewski.

W kategorii chórów parafialnych miejskich polskich:

I miejsce Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego św. Jerzego Zwycięscy. Warszawa, Polska. Dyrygent: ks. diakon podporucznik Tomasz Pieczarka.

II miejsce Chór Prawosławnej Katedry Św. Aleksandra Newskiego. Łódź, Polska. Dyrygent: Elżbieta Weremijewicz.

II miejsce Chór im. ŚW. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Warszawa, Polska. Dyrygent: Bogdan Kuźmiuk.

III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego. Siemiatycze, Polska. Dyrygent: Maria Demczuk.

W kategorii chórów parafialnych miejskich zagranicznych:

I miejsce Metropolitalny Chór Katedralny Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Charków, Ukraina. Dyrygent: Julija Woskobojnikowa.

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja. Irpień, Ukraina. Dyrygent: Anna Kifienko.

W kategorii chórów akademickich:

I miejsce Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium. Kijów, Ukraina. Dyrygent: archimandryta Roman (Podłubniak).

II miejsce Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”. Warszawa, Polska. Dyrygent: Miłosz Bogić.

GRAND PRIX Kameralny Chór ,,Sofia’’- Kijów (Ukraina)

Nagroda specjalna dla Ryskiego Prawosławnego Chóru Kameralnego „Błagowiest”. Ryga, Łotwa. Dyrygent: Aleksandr Brandavs.

Wyróżnienie za poszukiwania repertuarowe dla Chóru Parafii Prawosławnej Hagia Sophia Białystok, Polska. Dyrygent: Andrzej Tokajuk.

Podsumowaniem festiwalowego tygodnia był Koncert Galowy w Hajnówce, na którym zaprezentowały się zwycięskie chóry:

1.           Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok (Polska)

2.           Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)

3.           Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy – Irpień (Ukraina)

4.           Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia” – Warszawa (Polska)

5.           Chór im. Św. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Warszawa (Polska)

6.           Metropolitalny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy – Charków (Ukraina)

7.           Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego św. Jerzego Zwycięzcy – Warszawa (Polska)

8.           Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium – Kijów (Ukraina)

9.           Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina)

Zakończył go bardzo wzruszający koncert Ryskiego Prawosławnego Chóru Kameralnego „Błagowiest” z Rygi.

O godz. 19.00 w białostockiej cerkwi Hagia Sophia odbył się drugi Koncert Galowy. Wystąpiły na nim:

1.           Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium – Kijów (Ukraina)

2.           Chór dziecięco – młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka – Warszawa

3.           Chór dziecięco młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Białystok

4.           Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok

5.           Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Fasty

7.           Chór młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – Płock (Polska)

8.           Metropolitalny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy – Charków (Ukraina)

9.           Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina)

Emilia Korolczuk