zdjęcie grupowe laureatów festiwalu

41. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dobiegł końca

Od 12 do 17 września w Hajnówce trwało wyjątkowe święto muzyki cerkiewnej. Unosiła się wówczas nad nim mistyczna aura, którą budowała niezwykłość śpiewu chóralnego.  Przez dwa dni przesłuchań konkursowych mogliśmy wysłuchać 14 chórów z Polski i z zagranicy. Dzięki różnorodności narodowej mogliśmy poznać międzynarodowe tradycje związane z prawosławnym śpiewem.  Festiwal rozpoczął Koncert Inauguracyjny, podczas którego wystąpił Olszyński Chór „Bel Canto” pod dyrekcją prof. Jana Połowianiuka.

Tydzień festiwalowy zgromadził wielu gości z różnych środowisk: duchowieństwo, władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, mieszkańcy miasta, Regionu Puszczy Białowieskiej, turyści z innych stron Polski. Dało to wyraz uwielbienia temu wydarzeniu, jak również jego tematowi przewodniemu, czyli muzyki cerkiewnej.

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury w składzie:

– Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący jury

– Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka

– Prof. Jan Połowianiuk

– ks. dr Alexandrel Barnea

– Aleksandr Brandaws

– ks. Dmitryi Bułgarskij.

Ostateczne wyniki obrazują się następująco:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce  Chór ,,Chabry’’ Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska),  Dyrygent: Ałła Kamieńska

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Czyże (Polska), Dyrygent: Iwo Cyunczyk

Wyróżnienie:

Kwartet Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok (Polska),  Dyrygent: Ewa Surel

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Dubiny (Polska), Dyrygent: Krzysztof Haponiuk

W kategorii chóry inne:

I miejsce aeuqo

Chór ,,Pherkhisa’’ – Tbilisi (Gruzja), Dyrygent: Natia Datuashvili

Chór Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti ,,Stefan Nosievici’’ – Suczawa (Rumunia), Dyrygent: ks. prot. Budianu Ionel Doru

II miejsce Zespół wokalny „Duszeczka” – Ryga (Lotwa), Dyrygent: Jurij Tiutnnikow

III miejsce Chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko – Chełmskiej – Lublin (Polska) Dyrygent: lektor Ivan Natiażko

Wyróżnienia:

Chór ,,Kantanta Amon’’ – Białystok (Polska), Dyrygent: Vita Wirinieja Kociubajło

Chór dziecięco – młodzieżowy ,, Szyszkin Lies” Parafii Prawosławnej Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Hajnówka (Polska), Dyrygent: Paulina Stepaniuk

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce aeuqo

Chór I Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia), Dyrygent: Svietłana Vilić

Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska), Dyrygent: Kamil Wasiluk

II miejsce Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej – Supraśl (Polska), Dyrygent: Mirosława Tichoniuk

Grand Prix: Chór Kameralny ,,Accolada” – Ryga (Łotwa), Dyrygent: Oksana Czerkasowa

Nagroda dla Dyrygentów:

1. Ala Kamieńska – Dyrygent Chóru ,,Chabry’’ Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska)

2. Mirosława Tichoniuk – Dyrygent Chóru Rodzinnego Parafii Przymonasterskiej – Supraśl (Polska)

3. ks. prot. Budianu Ionel Doru – Dyrygent Chóru Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti ,,Stefan Nosievici’’ – Suczawa (Rumunia)

4. Svietłana Vilić – Dyrygent Chóru I Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

5. Iwo Cyunczyk – Dyrygent Chóru Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy – Czyże (Polska)

Na Koncercie Galowym zaprezentowały się nagrodzone chóry. Gościem specjalnym wydarzenia był Kameralny Chór „Sofija” z Kijowa na Ukrainie, zdobywca na ubiegłorocznym festiwalu nagrody Grand Prix. Swym śpiewem wzbudził w słuchaczach wiele emocji oraz wzruszeń, wzniósł dusze bliżej Boga.

41. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej podsumował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup hajnowski Paweł podkreślając, iż tegoroczny festiwal rozpoczął 5 dziesięciolecie w historii Hajnówki tradycji promowania muzyki cerkiewnej. „…Cieszy fakt, że jesteśmy tutaj zebrani fizycznie […] ważna jest tradycja a świat się zmienia. Oznaką dzisiejszych czasów są wirtualne podróże, zdalna praca i to co wydawałoby się, że coś zmieniamy na lepsze nie zawsze przynosi korzyść, a często też szkodzi. Dlatego bądźmy szczęśliwy, że jesteśmy tutaj osobiście…”. Jego Ekscelencja podziękował organizatorom za przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia, chórom za udział w festiwalu, sponsorom za wsparcie finansowe.

Festiwal odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz z błogosławieństwa Jego Eminencji,  Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Partnerem festiwalu było Województwo Podlaskie.

Festiwal dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz sponsorów.

Emilia Korolczuk

Fot. Tomasz Grześ