grupa dzieci w ludowych strojach podczas występu na scenie, w tle zdjęcie zimowego krajobrazu

Festiwal kolęd w Hajnówce

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, organizatorzy: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce oraz Hajnowski Dom Kultury serdecznie zapraszają do udziału w Festiwalu „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2023”, który odbędzie się w Hajnowskim Domu Kultury w dniach:

11-12 stycznia o godzinie 1500– przesłuchania konkursowe i

15 stycznia 2023 r. – Koncert Galowy, również o godzinie 1500.

W Festiwalu wezmą udział chóry i zespoły kolędnicze z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, z miejskich i gminnych ośrodków kultury, parafii i inne. Chcąc zgłosić chęć udziału w Festiwalu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i  dostarczyć lub przesłać na wskazany w regulaminie adres, bądź też przesłać pocztą elektroniczną na adres: dihajnowka@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r.

Organizator: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Parafia prawosławna św. Dymitra w Hajnówce

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Archiwum Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce

plakat wydarzenia; na białym tle zielono-czerwone napisy oraz grafiki ozdób bożonarodzeniowych