zdjęcie grupowe chóru w Katedrze metropolitalnej

Koncerty towarzyszące w ramach 41. MFHDMC

Tydzień festiwalowy, prócz Koncertów Inauguracyjnego i Galowego, przesłuchań konkursowych bogaty był w wydarzenia towarzyszące. Wśród nich były koncerty na terenie regionu i w kraju.

Dzięki uprzejmości oraz zainteresowaniu instytucji kultury i parafii udało się zorganizować tego typu przedsięwzięcia w:

– Siemiatyczach, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina),

– Supraślu, Akademia Supraska, Chór Kameralny „Acollada” – Ryga (Łotwa),

– Starym Berezowie, Świetlica wiejska, Chór Pherkisa – Tbilisi (Gruzja),

– Czyżach, Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Zespół Wokalny ,,Duszeczka” – Ryga (Łotwa),

– Michałowie, Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy, Chór Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti ,,Stefan Nosievici”- Suczawa (Rumunia),

– Hajnówce, Koncert plenerowy „Uczta folklorystyczna”,

– Warszawie, Katedra Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny, Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia).

Koncerty mają na celu dotarcie z muzyką cerkiewną i jej wartościami do jak najszerszego grona odbiorców, reprezentujących różne grupy społeczne (od większych miast po małe miejscowości, wsie). Występy chórów różnych narodowości ukazują im style muzyki cerkiewnej o międzynarodowym przekroju.

Emilia Korolczuk