plakat z wymienionymi sponsorami wydarzenia

Podziękowania sponsorom

W imieniu organizatorów 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki składamy serdeczne podziękowania wszystkim podmiotom publicznym i prywatnym oraz osobom indywidualnym za wsparcie finansowe organizacji przedsięwzięcia.

Państwa „cegiełki” są dla nas nieocenioną pomocą, dzięki której mogliśmy bez przeszkód przygotować festiwal. Tym samym zaspokoić oczekiwania uczestników, jak też miłośników muzyki cerkiewnej.

Fakt ten jest też potwierdzeniem, iż Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej spełniają ogromną rolę w życiu miasta Hajnówka, Województwa Podlaskiego oraz kraju. Są dostrzegane na wielu polach funkcjonowania społeczeństwa, zyskały poważanie wśród różnych grup społecznych.

  1. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej był dofinansowany:
  • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
  • Urzędu Miasta Hajnówka i Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Partnerem festiwalu było Województwo Podlaskie.

Sponsorskiego wsparcia dla 41. MFHDMC udzielili:

PKO Bank Polski

Fadbet Spółka Akcyjna, Białystok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

MAKSBUD, Bielsk Podlaski

Pronar, Narew

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Hajnówka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok, Białystok

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

Sova Invest, Enklawa Białowieska

PPS PEPEES s.a. w Łomży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń, Warszawa

Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi

Telewizja Kablowa Hajnówka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce

PSS Społem, Hajnówka

Miejskie Przedsiębiorstwo Odpadów, Białystok

Parafia Prawosławna Św. Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce

„Kolejowy Serwis Mobilny” Sp. z o. o., Małaszewicze Duże

Fornir Olga Sawicka, Hajnówka

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Tomaszuk Spółka Cywilna, Hajnówka

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.  w Bielsku Podlaskim

Wyborowa Andrzej Szumowski, Warszawa

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

TMIK Bojar Grzegorz Kicel, Hajnówka

Ceramika Budowlana, Lewkowo Stare

Kwiaciarnia Agatka, Hajnówka

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Misiejuk, Hajnówka

Nina i Sergiusz Martyniuk, Narew

Bogumiłła i Andrzej Massel, Warszawa

Irena i Walenty Pacewicz, Białystok

Nina Kraśko, Warszawa

Eugeniusz Czykwin, Białystok

Igor Łukaszuk, Bielsk Podlaski

Alina i Roman Omelaniuk

Jan Syczewski, Białystok

Bohdan Klimiuk, Hajnówka

Elżbieta i Jan Krzescy, Słupno

Ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, Bielsk Podlaski

Nadzieja i Jan Czerniakiewicz, Narew

Aleftyna i Grzegorz Tomaszuk, Hajnówka

Wiera Pawluczuk, wieś Hołody

Krystyna i Andrzej Skiepko, Lewkowo Nowe

Halina i Jerzy Sirak, Hajnówka

Alina i Bołbot, Gnilec

Helena Mrowiec, Bielsko-Biała

Irena Zdasiuk, Białystok

Joanna Kojło, Hajnówka

Michał Skiepko, Warszawa

Zofia i Eugeniusz Kalinowscy, Hajnówka

Janina i Mikołaj Jalinik, Bielsk Podlaski

Walentyna i Stefan Bilkiewicz, Hajnówka

Helena Sapieżko, Hajnówka

Mirosław Chilimoniuk, Hajnówka

Mirosław Awksentiuk, Hajnówka

Aleksander Szyryński, Hajnówka

Włodzimierz Pietroczuk, Hajnówka

Tadeusz Nawarycz, Konstantynów Łódzki

Aleksander Koniuch, Białystok

Julita Zabrocka-Bonda, Białystok

Alla Gryc, Hajnówka