zdjęcie grupowe uczestników warsztatów, trzymajacy w ręku wykonane pająki

Warsztaty rękodzieła ludowego za nami

W dniach 13-14 września w ramach wydarzeń towarzyszących 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej odbyły się warsztaty z rękodzieła ludowego. Ich uczestnikami byli uczniowie hajnowskich szkół podstawowych. Zajęcia poprowadziła Anna Sawicka-Olesiuk, z wykształcenia etnograf.

Główny cel warsztatów skupiał się wokół zachowania i popularyzacji bogatego dziedzictwa kulturowego naszego regionu, którego dużą część zajmuje rękodzieło ludowe. Tworzyło ono historię społeczności lokalnych, będąc przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Podczas warsztatów młodzi hajnowianie mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności artystyczne, wykonując słomiane pająki tzw. pawuki, kwiaty z bibuły oraz nieco trudniejszą technikę haftu. Poradziły jednak sobie z tym znakomicie.

Cykl warsztatów rękodzielniczych został zorganizowany w ramach projektu: „Duchowe i materialne tradycje mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”. Organizatorem warsztatów są: Parafia Prawosławna p/w św. Trójcy w Hajnówce i Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM, przy współpracy z: Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce i Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce. Projekt zrealizowano przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka.

Emilia Korolczuk

fot. Anna Sawicka-Olesiuk