Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży

To kolejne z wydarzeń towarzyszących 41. Międzynarodowemu Festiwalowi Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Cykl warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych w ramach projektu: „Duchowe i materialne tradycje mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”.

Organizatorem warsztatów są: Parafia Prawosławna p/w św. Trójcy w Hajnówce i Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM, przy współpracy z: Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce i Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce.

Celem przygotowanych warsztatów jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa lokalnego, kulturowego i historycznego oraz integracja wielokulturowej i wielopokoleniowej społeczności Hajnówki przy okazji tworzenia sztuki ludowej.

Projekty zorganizowano przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka.

Harmonogram warsztatów:

Warsztaty tworzenia pająków

Termin: 13 września godz. 1100

Miejsce: Sala Centrum Dekanalnego

Prowadząca:  Anna Olesiuk- Sawicka

Warsztaty haftu inspirowanego ręcznikiem ludowym

Termin: 13 września godz. 1400

Miejsce: Sala pod soborem św. Trójcy

Prowadząca:  Anna Olesiuk- Sawicka

Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły

Termin: 14 września godz. 1000

Miejsce: Sala pod soborem św. Trójcy

Prowadząca:  Anna Olesiuk- Sawicka

Warsztaty tworzenia pająków

Termin: 14 września godz. 1300

Miejsce: Sala Centrum Dekanalnego

Prowadząca:  Anna Olesiuk- Sawicka

Warsztaty haftu inspirowanego ręcznikiem ludowym

Termin: 14 września godz. 1700

Miejsce: Sala pod soborem św. Trójcy

Prowadząca:  Anna Olesiuk-Sawicka