ikony ustawione na stoisku wystawowym

Wystawa ikon i ręczników obrzędowych

Wystawa ikon i ręczników obrzędowych to jedno z wydarzeń towarzyszących 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

13.09.2022 r. (wtorek), godz. 11:00, Hajnowski Dom Kultury (ul. Tamary Sołoniewicz 4)

Wystawa powstała w ramach projektów:

– „Pokuci – podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska

– „Duchowe i materialne tradycje mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”

 Prezentowane ikony zostały wykonane podczas warsztatów pisania ikon zorganizowanych w Hajnówce i Orli, prowadzonych przez ikonografa – Natalię Kozak. Ręczniki obrzędowe są dziełem uczestników spotkań rękodzielniczych odbywających się w Orli, prowadzonych przez etnologa – Annę Olesiuk- Sawicką. Projekty realizowane są przez Fundację Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM i Parafię Prawosławną p/w św. Trójcy w Hajnówce przy współpracy z: LGD „Puszcza Białowieska”, Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Pracownią Ikonograficzną – Natalia Kozak, Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce.

Celem podejmowanych w ramach projektów działań jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa lokalnego, kulturowego i historycznego oraz integracja wielokulturowej i wielopokoleniowej ludności z okolic Puszczy Białowieskiej przy okazji tworzenia sztuki sakralnej i ludowej.

Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka.