zdjęcie grupowe nagrodzonych, w tle wyświetlana ikona Chrystusa

42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – podsumowanie

Kolejna edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej dobiegła końca. Był to wspaniały tydzień wypełniony pięknem śpiewu cerkiewnego, płynącego z ust międzynarodowych artystów. Majowa, słoneczna aura podkreślała jeszcze bardziej wymiar estetyczny wydarzenia, a także sprzyjała ciesząca organizatorów frekwencja.

W festiwalu wzięło udział 18 chórów, reprezentujących Polskę, Serbię, Rumunię, Łotwę, Litwę, Finlandię.

 1. Chór „Accolada” – Ryga (Łotwa)
 2. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Dubiny (Polska)
 3. Chór Parafii Prawosławnej Św. Wielkomęczennika Jerzego – Siemianówka (Polska)
 4. Chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 5. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Mielnik (Polska)
 6. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Św. Jana Teologa – Białystok (Polska)
 7. Chór Kaplicy Św. Grzegorza Peradze – Warszawa (Polska)
 8. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Bielsk Podlaski (Polska)
 9. Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 10. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej – Hajnówka (Polska)
 11. Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Grabarka” – Grabarka (Polska)
 12. Katedralny Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Wilno (Litwa)
 13. Zespół „Harmonika” – Ryga (Łotwa)
 14. Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia” – Białystok (Polska)
 15. Chór Katedralny Świętej Trójcy – Oulu (Finlandia)
 16. Chór „Obilić” – Belgrad (Serbia)
 17. Chór Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny – Warszawa (Polska)
 18. Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza „Universitas”- Jassy (Rumunia)

Prócz przesłuchań konkursowych miały miejsce wydarzenia towarzyszące tj. wystawy i projekcje filmów:

 • wystawa ikon „Bogactwo ikony współcześnie i jej pomoc w tworzeniu relacji pomiędzy świętym a człowiekiem” Ewy Marii Adamskiej, Hajnowski Dom Kultury,
 • wystawa „Nowosielski: Malarz, wizjoner, teolog 1923-2011” oraz projekcja filmu „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego,
 • projekcja filmu „Ikona” (Odrodzenie ikony w Polsce. Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim) Piotra Łozowika, Hajnowski Dom Kultury

koncerty towarzyszące m.in. w Lublinie, Mielniku, Kuraszewie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Białymstoku.

13 maja, podczas ogłoszenia wyników i Koncertu Galowego, nastąpiło podsumowanie festiwalu. Jury festiwalowe w składzie:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
 • ks. dr Dmitryj Bołgarski
 • ks. dr Aleksander Barnea
 • prof. Grzegorz Pecka
 • Aleksander Brandaws
 • prof. Jan Połowianiuk

po dwudniowych przesłuchaniach konkursowych, w trakcie których zaprezentowało się 17 chórów przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce – Siemianówka (Polska)

III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku – Mielnik (Polska)

W kategorii chóry dziecięco – młodzieżowe:

II miejsce Chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

III miejsce Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jana Teologa w Białymstoku – Białystok (Polska)

Wyróżnienie: Chór dziecięco – młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Dubinach – Dubiny (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce ex aequo

Chór Katedralny Świętej Trójcy w Oulu – Oulu (Finlandia)

Chór Katedry Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie – Warszawa (Polska)

II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy w Wilnie (Litwa)

Wyróżnienie: Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)

Nagroda specjalna: Chór Kaplicy Świętego Grzegorza Peradze w Warszawie – Warszawa (Polska)

za popularyzację i prezentacje prawosławnych śpiewów cerkiewnych w języku polskim

Chóry inne:

I miejsce Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej – Hajnówka (Polska)

II miejsce Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej ,,Grabarka” – Grabarka (Polska)

III miejsce Zespół Harmonika – Łotwa (Ryga)

Chóry akademickie:

I miejsce ex aequo

Chór Obilić – Belgrad (Serbia)

Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

III miejsce Chór Politechniki Białostockiej Polifonia – Białystok (Polska)

Nagroda dla Dyrygenta:

1. Ana Cosovic – dyrygent Chóru Obilic – Belgrad (Serbia)

Nagroda dla solistki:

 1. Sabina Gurgu – solistka Chóru Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach – Jassy (Rumunia)

Koncert Galowy zgromadził wielu gości. Duchowieństwo reprezentował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski. Obecni byłi także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, lasów państwowych, sponsorzy wspierający festiwal, osoby prywatne itp. Nagrodzone chóry zaprezentowały wybrane utwory ze swoich repertuarów.

Dla wielu uczestników i słuchaczy będzie to niezapomniany czas, który na długo pozostanie w sercach. Czekając na kolejny festiwal, dźwięki w połączeniu z mistycyzmem świątyni, będą przywoływane każdymi zmysłami. Śpiew cerkiewny to nie tylko brzmienia, głosy, ale przede wszystkim modlitwa wzmacniająca człowieka.

Festiwal odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i Całej Polski oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem wydarzenia było Województwo Podlaskie.

Festiwal dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka oraz sponsorów.

Emilia Korolczuk

fot. Tomasz Grześ