słuchacze oraz chór zgromadzeni w soborze

I dzień przesłuchań konkursowych 2023

W piękne majowe popołudnie (11 maja) przed soborem św. Trójcy zrobiło się gwarno i tłumnie. Występujące chóry, przybyła publiczność dały znak, że czas zacząć przesłuchania konkursowe. Przestrzeń soboru wypełnili duchowni, mieszkańcy, turyści, zachwycający się śpiewem cerkiewnym oraz artyści.

Tegoroczne prezentacje ocenia jury w składzie:

prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

prof. dr. hab. Grzegorz Pecka

prof. Jan Połowianiuk

ks. dr Alexandrel Barnea

Aleksandr Brandaws

ks. Dmitryi Bułgarskij.

Do przesłuchań przystąpiło dziewięć chórów z Polski, w następujących kategoriach: chóry dziecięco-młodzieżowe, chóry parafialne wiejskie, chóry parafialne miejskie, chóry inne. Na przesłuchaniach zaprezentowały się:

  1. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach – Dubiny (Polska)
  2. Chór Parafii Prawosławnej Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce – Siemianówka (Polska)
  3. Chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)
  4. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku – Mielnik (Polska)
  5. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Św. Jana Teologa w Białymstoku – Białystok (Polska)
  6. Chór Kaplicy Św. Grzegorza Peradze w Warszawie – Warszawa (Polska)
  7. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski (Polska)
  8. Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska)
  9. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej – Hajnówka (Polska)

42.Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowany jest ze środków Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka, przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

Emilia Korolczuk

Fot. Tomasz Grześ