zdjęcia ikon ustawione na stelażach

O Jerzym Nowosielskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego

Drugim wydarzeniem towarzyszącym, które miało miejsce w dniu 9 maja, było spotkanie w hajnowskiej bibliotece. Poświęcone ono zostało osobie Jerzego Nowosielskiego, którego rok obecnie obchodzimy (ustanowiony Uchwałą Sejmu RP IX kadencji z 22 lipca 2022 r. ). W 2023 r. przypada setna rocznica jego urodzin.

Agnieszka Kazberuk Dyrektor Miejskiej Biblioteki wraz z ks. prot. mgr Adam Dzienisiuk wikariusz soboru św. Trójcy otworzyli oficjalnie wystawę Jerzy Nowosielski: malarz, wizjoner teolog. 1923-2011″. Przedstawia ona jego życie oraz twórczość artystyczną. Był on artystą bardzo wybitnym, oryginalnym, z tego też jego sztuka nie zawsze spotykała się z uznaniem otoczenia. Bardzo zafascynowało go prawosławie, co było bardzo widoczne w jego pracach. Tworzył ikony, polichromie, projekty świątyni. W całej Polsce oraz na świecie pozostawił wiele śladów. Zachowały się one także w Hajnówce i okolicach. Polichromię artysty można zobaczyć w kaplicy cmentarnej na cmentarzu prawosławnym w Hajnówce. Warto także wspomnieć, że Nowosielski był projektantem bryły soboru św. Trójcy oraz polichromii, które miały się pojawić na jego fasadzie. Niestety projekt został odrzucony przez władze parafii. Cześć wystawy to zdjęcia twórczości malarza na Podlasiu, wykonane przez Cezarego Fabiszewskiego.

Dzięki projekcji filmu dokumentalnego „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu” Piotra Łozowika uczestnicy spotkania mogli poznać specyfikę pracy, opinie różnych środowisk na temat jego twórczości oraz jej historie.

Serdecznie dziękujemy Panu Cezaremu Fabiszewskiemu za udostępnienie dokumentacji fotograficznej związanej z Jerzym Nowosielskim. Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Dyrektor oraz pracowników Miejskiej Biblioteki za współprace przy organizacji wydarzenia.

42.Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowany jest ze środków Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka, przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i sponsorów. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

Emilia Korolczuk