logotyp zielona grafika na białym tle; kopuła cerkwi z krzyżem, pod nią nazwa wydarzenia

Podziękowania

Organizatorzy 42. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej składają najszczersze podziękowania osobom oraz podmiotom, które wsparły nasze wydarzenie finansowo i rzeczowo. Państwa wkład stanowi nieocenione źródło, dzięki któremu jesteśmy w stanie przygotować wydarzenie na miarę oczekiwań wszystkich, towarzyszącym nam w trakcie festiwalu m.in. chórzystów, miłośników muzyki cerkiewnej, gości, usługodawców. Pomoc ta stanowi także dowód na docenienie naszej pracy, którą wkładamy by przedsięwzięcie nabrało zadowalających ram na miarę wydarzenia międzynarodowego.

  1. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dofinansowany był ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka.

Partnerem wydarzenia było: Województwo Podlaskie

Finansowego wsparcia udzielili:

Fundacja Orlen, Warszawa

Fundacja PKO Banku Polskiego, Warszawa

Fadbet Spółka Akcyjna, Białystok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Joanna Miniuk, Bielsk Podlaski

Pronar, Narew

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Hajnówka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok, Białystok

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Hajnówka

Nadleśnictwo Żednia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA, Białystok

Miejskie Przedsiębiorstwo Odpadów, Białystok

Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń, Warszawa

Wyborowa S. A.

Telewizja Kablowa, Hajnówka

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Bank Spółdzielczy w Narwi

Bank Spółdzielczy w Hajnówce

PSS Społem, Hajnówka

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Tomaszuk Spółka Cywilna, Hajnówka

Fornir Olga Sawicka, Hajnówka

TMIK Bojar Grzegorz Kicel, Hajnówka

Kancelaria Adwokacka Łukasz Lubiejewski, Hajnówka

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Zdasiuk, Białystok

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Jan Misiejuk, Hajnówka

Kwiaciarnia Agatka, Hajnówka

Parafia Prawosławna Św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim

Parafia Prawosławna Św. Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce

Bogumiłła i Andrzej Massel, Warszawa

Irena i Walenty Pacewicz, Białystok

Mieczysław Kazimierz Baszko, Sokółka

Stanisław Łuniewski, Konsul Honorowy Republiki Bośni i Hercegowiny, Białystok

Irena i Andrzej Popow, Hajnówka

Igor Łukaszuk, Bielsk Podlaski

Eugeniusz Czykwin, Białystok

Alina i Roman Omelianiuk, Narew

Bohdan Klimiuk, Hajnówka

Włodzimierz Mińko, Hajnówka

Ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk, Bielsk Podlaski

ks. mitrat Jan Jaroszuk, Michałowo

Aleftyna i Grzegorz Tomaszuk, Hajnówka

Wiera i Jan Pawluczuk, wieś Hołody

Nadzieja i Jan Czerniakiewicz, Narew

Krystyna i Andrzej Skiepko, Lewkowo Nowe

Jerzy i Halina Sirak, Hajnówka

Joanna Kojło, Hajnówka

Janina i Mikołaj Jalinik, Bielsk Podlaski

Walentyna i Stefan Bilkiewicz, Hajnówka

Mirosław Chilimoniuk, Hajnówka

Alina i Mirosław Awksentiuk, Hajnówka

Maria Gawryluk, Białystok

Mikołaj Osipiuk, Bielsk Podlaski

Maria i Piotr Bura, Hajnówka

Aleksander Koniuch, Białystok

Alina i Roman Bołbot, Gnilec

Anna Korpik, Kwilcz

Michał Skiepko, Warszawa

Włodzimierz Pietroczuk, Hajnówka

Rościsław Kuncewicz, Hajnówka

Raisa i Aleksander Pachwicewicz, Żerczyce

Alla Gryc, Hajnówka

Barbara i Wiktor Sacharczuk, Hajnówka

Helena Sapieżko, Hajnówka

Dziękujemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej za udostępnienie obiektu, w celu zakwaterowania chórów.