plakat wydarzenia; informacje o nim oraz kolarz zdjęć prezentujących ujęcia filmu

Projekcja filmu „Ikona” Piotra Łozowika

10 maja 2023 r., godz. 17.00

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Piotr Łozowik, Hajnowski Dom Kultury

Film poświęcony jest odrodzeniu ikony w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Znaczna jego część przybliża rolę Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim w tym procesie. O funkcjonowaniu placówki, kształceniu ikonopisców opowiada jej założyciel ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. Usłyszymy w nim wypowiedzi osób z dziedziny teologii, czy sztuki, twórców ikon. Zobaczymy zachwycające każdą wrażliwą na piękno duszę, ikony i polichromie. Całość filmu dopełnia w tle przepiękna muzyka cerkiewna w wykonaniu Zespołu Muzyki Cerkiewnej Varslavia.

Odpowie nam na pytania: jak ważna jest ikona z punktu widzenia sakralnego oraz osoby wierzącej? Jakie ma znaczenie w życiu duchowym człowieka?

Scenariusz, reżyseria, montaż – Piotr Łozowik, zdjęcia – Marek Włodzimirow, Piotr Łozowik, Irena Łozowik, mastering – Marek Włodzimirow, produkcja: Podlaska Bojówka Artystyczna i Stowarzyszenie Edukacji Filmowej.