19 maja 2024 r., Bielsk Podlaski

zdjęcie grupowe chóru na tle soboru

Koncert towarzyszący

w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego,

ul. Romualda Traugutta 3, 17-100 Bielsk Podlaski

w wykonaniu


Chóru Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)