19 maja 2024 r. (niedziela), godz. 9.00, Hajnówka

Koncert towarzyszący

w Cerkwi św. Wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce
(ul. Warszawska 103)

w wykonaniu


Dziecięcego Chóru św. Cyryla i Metodego – Wełes (Macedonia)