zdjęcie chóru z Metropolitą na tle wnętrza cerkwi

43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 100-lecie nadania Autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce stał się faktem

Chrystos Woskresie!! Tymi paschalnymi radosnymi słowami zostali przywitani goście zgromadzeni w Soborze św. Trójcy wczorajszego popołudnia.

Inauguracja 43. MFHDMC rozpoczęła w Hajnówce rozpoczęła niezwykłe artystyczne i duchowe święto, za sprawą którego miasto staje się na tydzień stolicą Podlasia.
Tradycyjnie wydarzenie rozpoczął molebień pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski SAWY. W swoim słowie podkreślił, iż tegoroczny festiwal posiada wymiar głęboki i historyczny. Festiwalowy śpiew cerkiewny w 100-lecie Autokefalii „….jest głosem naszej miłości ku Tobie, który Jesteś naszym Zbawicielem i Panem. Śpiew Cerkwi jest Twoim głosem w nas ludziach, bowiem każda nuta jest Twoim tchnieniem. Śpiewając zaś w okresie paschalnym mamy świadomość Twojego zwycięstwa nad śmiercią…„.

Na zakończenie swojego przemówienia Metropolita Sawa w imieniu Świętego Soboru Biskupów, Świętego Autokefalicznego Kościoła Polskiego nadał ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, Dyrektorowi Festiwalu, order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia za wkład w życie Cerkwi Prawosławnej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu ważnych gości, wśród nich:
– duchowieństwo Cerkwi Prawosławnej w osobach: Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa; Grzegorz Arcybiskup Bielski; Andrzej Biskup Supraski; Paweł Biskup Hajnowski; Warsonofiusz Biskup Siemiatycki. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym Biskup Drohiczyński Senior Tadeusz Pikus,
– władze krajowe w osobie: Macieja Żywno Wicemarszałka Senatu RP, Jacka Protasa Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
– władze szczebla wojewódzkiego: Jacek Brzozowski Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos Wicemarszałek Województwo Podlaskie,
– europosłowie: Krzysztof Jurgiel, Tomasz Frankowski,
– władze szczebla lokalnego: Andrzej Skiepko Starosta Hajnowski, Justyna Jarmocik Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, Ireneusz Kiendyś Burmistrz Miasta Hajnówka,
– przedstawiciele służb mundurowych, Lasów Państwowych.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś, życząc organizatorom, uczestnikom festiwalu, słuchaczom, „… aby śpiew cerkiewny, który będzie rozbrzmiewał w tej świątyni, był dla nas duchową lekcją, czasem refleksji i doznań artystycznych. By w tych niespokojnych czasach jednoczył, a nie dzielił. Niósł pokój i wzajemne zrozumienie…”

W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji im. im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, Anna Radziukiewicz oraz Eugeniusz Czykwin wręczyli Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Wyróżnienie otrzymali
– Magdalena Żdanuk i o. Jarosław Jóźwik za pracę nad przetłumaczeniem Kodeksu Supraskiego na język nowożytny ,
– ojciec Gieorii Łatuszka z Mińska,
– Bractwo Trzech Świętych Hierarchów pod kierownictwem Sławomira Nazaruka,
– prof. Stefan Dudra.


Hajnowskie Święto Muzyki Cerkiewnej w artystycznym wymiarze otworzył Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza „Universistas” z Rumunii.

Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dofinansowany jest ze środków:

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Muzyka “, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,

– Urzędu Miasta Hajnówka,

– Starostwa Powiatowego w Hajnówce,

– Urzędu Gminy Hajnówka

a także dzięki darczyńcom.

Partnerem wydarzenia jest: Województwo Podlaskie

Sponsor: PKO Bank Polski

Transmisje na żywo wydarzeń festiwalowych są możliwe dzięki uprzejmości cerkiew.pl.

Emilia Korolczuk

Fot.: Tomasz Grześ

zdjęcie chóru z Metropolitą na tle wnętrza cerkwi
zdjęcie chóru z Metropolitą na tle wnętrza cerkwi
zdjęcie chóru z Metropolitą na tle wnętrza cerkwi
zdjęcie chóru z Metropolitą na tle wnętrza cerkwi