prelegent podczas wykładu

Biskup Warsonofiusz o drodze do autokefalii podczas sesji naukowej

15 maja podczas sesji naukowej wysłuchaliśmy krótkiego wykładu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, biskupa siemiatyckiego.Towarzyszył mu Jego Ekscelencja Paweł, biskup hajnowski oraz ks. mitrat Michał Niegierewicz.

W jego trakcie mogliśmy usłyszeć historii prawosławia w czasach II Rzeczypospolitej, jej drodze do samodzielności, sytuacjach trudnych w tym okresie (tj. niszczenie i burzenie cerkwi).

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, Wicestarosta Justyna Jarmocik, duchowieństwo diecezji warszawsko-bielskiej, zainteresowani mieszkańcy.

Na wstępie wystąpił Chór Dziecięcy Soboru św. Trójcy pod kierownictwem Justyny Marczuk.

Silne męskie głosy Chóru Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej domknęły całość wydarzenia.

Tekst i fot.: Emilia Korolczuk