Chór Cerkwi św. męcz.Archimandryty Grzegorza Peradze – Białystok (Polska)

Dyrygent: Bogdan Pura
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór Cerkwi św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze powstał w lutym 2022 roku staraniem ks. Anatola Fiedoruka, proboszcza parafii pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Chór liczy około 50 osób, a jego większość stanowią osoby niemające wcześniej styczności z czynnym śpiewem chóralnym, zapisem nutowym czy też językiem cerkiewnosłowiańskim. Pracowitość i wytrwałość chórzystów spowodowały jednak, że chór z każdą cotygodniową próbą nabierał śmiałości i doświadczenia, by po krótkim czasie móc śpiewem wznosić modlitwy na akatystach, Boskich Liturgiach i ostatecznie zaprezentować się na koncertach. Wytężona praca spowodowała również ściślejszą integrację chórzystów, tworząc w zespole prawdziwie rodzinną atmosferę.
Chór uczestniczył w:

 • Koncercie Muzyki Cerkiewnej z okazji 80. rocznicy śmierci św. męcz. Grzegorza Peradze
 • Koncertach Kolęd Dwóch Kościołów w Szkole Podstawowej nr 52 w Białymstoku
 • VII Ekumenicznym Spotkaniu z Kolędą w Kożanach
 • XXVII Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku
 • w 42. Prawosławnych Wieczorach Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Repertuar:

 • Troparion Paschy – w językach gruzińskim,
  greckim i cerkiewnosłowiańskim
 • Troparion ku czci św. męcz. Archimandryty
  Grzegorza Peradze – muz. B. Pura
 • Psalm 103 (fragmenty) – śpiew grecki
 • Hymn Cherubinów „spasskaja“ – opr. B. Pura
 • Nynie otpuszczajeszy – śpiew demestwenny,
  harm. A. Kastalskiego, w opr. archim. Matfieja
  (Mormyla)
 • Wiera nasza – do słów św. Mikołaja Serbskiego,
  autor muzyki nieznany, opr. B. Pura