Chór „Chabry”Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska)

Dyrygent: Ałła Kamieńska
Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór „Chabry” pracuje od września 2021 r. pod kierownictwem Ałły Kamieńskiej. Jest oprawą muzyczną nabożeństw celebrowanych w Parafii. Chór bierze udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych: Festiwal Piosenki Białoruskiej, Festiwal Kultury Ukraińskiej, Spotkania Wigilijne, festyny ludowe, koncerty charytatywne. W 2023 r. chór brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, w Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznych w Siemiatyczach. Najwyższą nagrodą było zajęcie I miejsca w 40 Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. W swoim repertuarze chór posiada utwory cerkiewne i ludowe.

Repertuar:

  • Kogda na sierdce grust – pieśń paraliturgiczna
  • Swiatyj Boże – muz. W. Sitnikow
  • Hymn Cherubinów – muz. D. Kosmaczewski
  • Molitwu proliju – melodia starodawna
  • Tieło Christowo – melodia bizantyjska
  • Chrystos Woskresie – muz. P. Grebienszczikow
  • Dostojno jest – muz. P. Dinew