Chór dziecięcy Soboru Św. Trójcy – Hajnówka (Polska)

Dyrygent: Justyna Marczuk
Kategoria: chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór w 2015 roku wznowił swoją działalność po kilkuletniej przerwie. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej
Liturgii wraz z chórem młodzieżowym tutejszej parafii. Podczas cotygodniowych prób dzieci poznają język cerkiewnosłowiański i znaczenie śpiewanych tekstów. Chór Dziecięcy rokrocznie bierze udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolęda Prawosławną oraz w Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” zajmując wysokie lokaty. Kilkukrotnie występował podczas Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. W ubiegłym roku dzięki błogosławieństwu Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, chór dziecięcy Soboru św. Trójcy odbył dwudniową pielgrzymkę do Klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie dzieci mogły bliżej poznać piękno prawosławia i zapoznać się z zasadami panującymi w Monasterze.

Repertuar:

  • Angieł Wopijasze – anonim
  • Swiatyj Boże – muz. E. Aziejew
  • Dostojno jest’ – melodia macedońska
  • Otcze nasz – muz. M. Kiedrow-ojciec
  • Sarowskij les – pieśń paraliturgiczna.