Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)

Dyrygent: Marta Zinkiewicz
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór działa przy parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. Swoim śpiewem uświetnia nabożeństwa niedzielne oraz świąteczne sprawowane w najstarszej bielskiej świątyni. Cerkiew ta skrywa wielki skarb bliski sercu wszystkich Bielszczan – cudotwórczą ikonę Bogurodzicy zw. Hodigitrią. Oprócz działalności parafialnej zespół bierze też czynny udział w życiu muzycznym miasta i okolic. Od piętnastu lat z zespołem pracuje p. Marta Zinkiewicz – absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie chór uczestniczył kilkukrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie otrzymał III oraz II nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich. Zespół jest stałym uczestnikiem bielskiego międzynarodowego festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy”. Wielokrotnie koncertował podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej z okazji święta przeniesienia relikwii św. Młodzieńca Gabriela oraz Siemiatyckich Przeglądów Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Chór ma na koncie występy podczas koncertu kolęd na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Operze i Filharmonii Białostockiej. Zespół koncertował również w Grecji podczas festiwalu „Śladami Apostoła Pawła” oraz w Serbii podczas festiwalu „Panczewskie dni muzyki cerkiewnej”. Chór dokonywał wielu nagrań dla radia i telewizji. Chór ten to jednak przede wszystkim grupa ludzi – amatorów połączonych miłością i pasją do wspólnego śpiewu i trudu na Bożą chwałę.

Repertuar:

  • Christos Woskresie – anonim
  • Wstreczajtie, wstreczajtie Paschu Hospodniu
    – muz. A. Wiskow
  • Dostojno jest’ – muz. ks. K. Popow
  • Wzbrannoj wojewodie – muz. A. Archangielski
  • Nynie otpuszczajeszi – muz. W. Kowaldżi
  • Chwalitie imia Gospodnie – muz. N. Kolesniczenko
  • Kak było to – pieśń paraliturgiczna. muz. A. Wiskow