Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała – Stary Kornin (Polska)

Dyrygent: ks. Michał Markiewicz
Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór istnieje od początku erygowania parafii. Do chóru należą aktywni parafianie pragnący poprzez swój śpiew wychwalać Trój jedynego Boga. Głównym celem działalności chóru jest śpiew w parafialnej Cerkwi na nabożeństwach. Chór rokrocznie występuje na Wieczorach Chórów Wiejskich w Nowoberezowie i innych wydarzeniach propagujących piękno muzyki cerkiewnej. Chórem dyryguje ks. Michał Markiewicz. Chór w swym repertuarze posiada utwory autorów różnych epok jak i melodie monasterskie. W bieżącym roku występuję po raz pierwszy w swej historii w Międzynarodowym Festiwalu ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Repertuar:

 • Błażen muż – muz. W. Kowaldżi
 • Swietie Tichij – melodia monasteru św. Eliasza na Athosie
  (kontrafaktura cs. podobien ,,Dień preszed”)
 • Nynie otpuszczajeszy – melodia
  monasteru piuchtickiego z Estonii
 • Dostojno jest ton 5 – kontrafaktura
  cs. podobien hymnu ,,Radujsia…”
 • Razbojnika błahorazumnaho – melodia starokorniańska
 • Dusze moja – regionalna melodia ze Starego Kornina