Chór Parafii Prawosławnej św. Dymitra Sołuńskiego – Hajnówka (Polska)

Dyrygent: Volha Minich
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór istnieje od roku 1996. Głównym celem jego działalności jest śpiew podczas nabożeństw oraz propagowanie muzyki cerkiewnej. Tworzą go osoby aktywnie uczestniczące w życiu parafialnym, pasjonaci śpiewu cerkiewnego. Na przestrzeni trzech dekad z chórem pracowało kilkoro dyrygentów, przekazujących chórzystom podstawy śpiewu i ustawu cerkiewnego. W 2008 i 2010 roku chór występował na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Od 2016 roku chórem dyryguje Volha Minich, absolwentka Prawosławnego Studium Psalmistów w Żyrowicach na Białorusi.

Repertuar:

  • Troparion Paschy w jęz. greckim, łacińskim
    i cerkiewnosłowiańskim
  • Psalm 102 na melodię Świętogórskiej Ławry
  • Chwalitie imia Gospodnie – muz. N. Ozierow
  • Psalm 103 – melodia monasteru św. Sawy
    Storożewskiego
  • Angieł wopijasze – muz. P. Dinewa