Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)

Dyrygent: Anna Litwińczuk
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór powstał w 1997 r. Głównym celem działalności jest śpiew podczas nabożeństw oraz propagowanie muzyki cerkiewnej na koncertach i festiwalach. Chór występował na festiwalach, konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Otrzymał Grand Prix na XI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich, I nagrodę na IV Przeglądzie Chórów Kolędniczych, czterokrotnie przyznana była I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” Do sierpnia 2014 roku dyrygentem chóru był Pan mgr Ireneusz Ławreszuk. Od lipca 2019 roku dyrygentem chóru jest Anna Litwińczuk.

Repertuar:

  • Troparion Paschy– melodia poczajowska
  • Wsie upowanije moje – melodia wołogodska
  • Dostojno jest’ – muz. E. Aziejew
  • Mała doksologia – muz. A. Zażigin
  • Chwalitie Imia Hospodnie – muz. D. Stupnicki