Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Czyże (Polska)

Dyrygent: Iwo Cyunczyk
Kategoria: chóry parafialne wiejskie

Chór Parafii Prawosławnej w Czyżach istnieje od początku erygowania parafii. Tworzą go parafianie uczęszczający na nabożeństwa do Cerkwi w Czyżach, których łączy pasja śpiewania na chwałę Bożą. Z chórem pracowało wielu dyrygentów, którzy uczyli ludzi od podstaw śpiewu i ustawu cerkiewnego pomagającego w łatwy sposób odnaleźć się w nabożeństwach. W latach 80 i 90. XX w. chór przeżywał ogromny rozkwit, do dzisiaj zachowały się nagrania paschalne z tamtego okresu, na których można usłyszeć liczne koncerty, np. Radujtiesia ludije, G. Sartiego. W 2007 roku chór otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej’’. Od lutego 2022 r. z chórem pracuje nowy dyrygent Iwo Cyunczyk, którego misją i celem działania jest odnowienie pięknych tradycji śpiewaczych w tejże parafii z 90 lat ubiegłego wieku. Chór został powiększony i zasilony nowymi młodymi ludzmi, którzy są świadomi swojej tradycji i kultury i pragną uczestniczyć w dziele odnowy czyżowskiego chóru. Dzięki chęciom i ogromnemu zaangażowaniu i pracy chórzystów i dyrygenta Chór w 2022 r. zajął II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej’’ w swojej kategorii chóralnej. Na repertuar Chóru składają się melodie monasterskie jak i znanych współczesnych kompozytorów takich jak Wiktor Krukowski, mon. Juljanija Denisowa, Zujewa i inni.

Repertuar:

  • Wzbrannoj Wojewodie – muz. ks. Allemanow
  • Otcze nasz – melodia kijowska
  • Bohorodice Diewo – muz. W. Krukowski
  • Błażen muż – melodia riżskaja
  • Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa
  • Tieło Chrystowo – muz. J. Zujewa