Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)

Dyrygent: Violeta Borodina
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Głównym celem chóru jest śpiew podczas nabożeństw w dniach powszednich i świątecznych. Dla naszego chóru uprzywilejowany śpiew wielogłosowy, który ogólnie nazywają partesnym. Wielokrotnie chór uczestniczył w festiwalach i koncertach muzyki cerkiewnej, paraliturgicznej i kolęd. Chór nalicza około 50 osób. Większość śpiewaków to są ludzie w wieku średnim i starszym, a tak
że są dzieci. Chór się rozwija i kształci. Mamy też przyszłe pokolenie śpiewaków cerkiewnych. Przykładem tego jest chór dziecięcy w naszej
parafii, który wraz z chórem dorosłych swoim śpiewem wysławia Boga pod czas sprawowania drugiej Boskiej Liturgii w niedzielę.

Repertuar:

  • Otcze nasz – melodia bukowińska
  • Woskresienije Christowo widiewsze – śpiew kijowski w harmonizacji P. Czesnokowa
  • Samopodobien (hymn wzorcowy) ,,O diwnoje czudo” – ton 1, melodia Kijowsko-Pieczerskiej Ławry
  • Chwalitie imia Gospodnie – muz. archim. Matfieja (Mormyla)
  • Dostojno jest – muz. P. Dinew