Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

Dyrygent: Bojan Stojczewicz
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Chór został założony w 1853 roku. Pełnił rolę królewskiego ambasadora serbskiej kultury, występując przed wieloma
koronowanymi głowami państw europejskich oraz śpiewając podczas intronizacji serbskich patriarchów. W czasie swojej
ponad półtorawiecznej historii miał zaszczyt pracować i występować pod kierownictwem wielu znakomitych dyrygentów i kompozytorów. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje Stefan Mokranjac, który był jego dyrygentem przez ponad 30 lat. Mając na uwadze rangę Stowarzyszeniai chóru, Aleksander Kastalskij poświęcił mu kilka kompozycji, wzorujących się na tradycyjnej muzyce serbskiej. Od 2004 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Bojan Stojcević, absolwentka Leningradzkiego Konserwatorium Muzycznego. Na tegorocznym 41. Międzynarodowym Festiwalu ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej’’ Chór zdobył I miejsce w kategorii chóry parafialne miejskie.

Repertuar:

  • Otcze nasz – muz. J. Marynkowicz
  • Hymn Cherubinów – muz. ks. P. Gutkiewicz
  • O kako biezzakonije – muz. S. Mokranjac
  • Niest swiat – muz. S. Mokranjac
  • Akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy – muz. S. Mokranjac