Chór Prawosławnego Studium Psalmistów i Dyrygentów – Hajnówka (Polska)

Dyrygent: Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk
Kategoria: chóry inne

Chór Prawosławnego Studium Psalmistów i Dyrygentów reaktywował swoją działalność z inicjatywy obecnych studentów. Studium zostało utworzone w 1996 roku, w celu kształcenia i przygotowania przyszłych pokoleń pragnących pełnić służbę w charakterze psalmisty, bądź dyrygenta cerkiewnego. Chór występował na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskiego Dni Muzyki Cerkiewnej w 2007 oraz 2017 roku. Obecnie chór tworzą studenci, absolwenci oraz miłośnicy muzyki cerkiewnej.

Repertuar:

  • Swiatyj Boże – muz. A. Archangielski
  • Nynie Siły Niebiesnyja – melodia użytkowa
  • Kondakion Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety
    – na ,,Pomoszcznik i pokrowitiel”, muz. D. Bortniański
  • Magnificat – muz. ks. F. Miasnikow
  • Christos Woskresie – muz. A. Łytasow