grupa chórzystów w ciemnych strojach na tle krzyża we wnętrzu świątyni

Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza „Universitas”Jassy (Rumunia)

Dyrygent: Aleksander Semeniuk

Nazwa „Universitas” przedstawia grupę muzyczną, której misją jest służba sztuce i rozwijanie wiedzy. Członkami chóru są studenci oraz ludzie związani z Uniwersytetem w Jassach, którzy wyrośli z miłości muzyki cerkiewnej. Chór powstał w 2015 roku, aby promować szeroko rozumianą muzykę cerkiewną oraz działalność kulturalną, wspierać sztukę klasyczną i nowoczesną.
Chór bierze udział w koncertach organizowanych przez Uniwersytet w Jassach. Towarzyszy takim wydarzeniom jak nadania stopni naukowych, kongresy, konferencje, warsztaty naukowe. Do tej pory chór koncertował także w kraju i za granicą. Największym sukcesem chóru było zrealizowanie około 150 projektów kulturalnych w Rumunii oraz tourne po Włoszech, gdzie odbyło się wiele ważnych koncertów.
Ważnym osiągnięciem było również uzyskanie II nagrody na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Chóralnym „Gavriil Musicescu”, I nagroda na Konkursie „International Interpretatio Vivat Musica”, wyróżnienie na „Festiwalu Muzyki Sakralnej” Botosani.
Dyrygentem Chóru jest Alexandru Semeniuc, absolwent Wydziału Teologii Prawosławnej Dymitru Staniloaie Uniwersytetu w Jassach.

Repertuar:

 • Psalm 103 – muz. F. Kostia
 • Swietie Tichij – muz. F. Kostia
 • Bodrstwujtie i molities – muz. I. P. Breneszt
 • Gospodi usłyszy molitwu moju – muz. N. Lungu
 • Wozlubliu Tia Gospodi krepostie moja – muz. N. Lungu
 • Tibie pojem – muz. A. Semeniuk
 • Krasotie diewstwa Twojego – muz. P. Konstantinesku
 • Koncert No.1, część I i II – muz. G. Muzyczesku
 • Pomyszlaju dień strasznyj – muz. G. Muzyczesku
 • Christos Woskresie; Płotiju usnuw – muz. Ks. P. Gutkiewicz
 • Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow
 • Tiebie pojem – muz. S. Rachmaninow
 • Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnokow
 • Dostojno jest’ – muz. B. Szien