Chór Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchowego – Warszawa (Polska)

Dyrygent: Sergiusz Horbaczewski
Kategoria: chóry akademickie

Chór Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchowego w Warszawie jest jednym z najstarszych chórów muzyki cerkiewnej w Warszawie. To chór męski – jego śpiew posiada niezwykłe walory artystyczne jak i duchowe. Chór na co dzień śpiewa podczas nabożeństw w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Upiększa także ważne nabożeństwa, m.in. coroczne uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce transmitowane na antenie Telewizji Polskiej. Chór uczestniczy również w koncertach muzyki cerkiewnej. Jest zapraszany na koncerty i oficjalne wydarzenia.

Repertuar:

  • Kondakion Święta Wprowadzenia NMP do świątyni
    – znamiennyj raspiew
  • Ozdobna recytacja fragmentów Psalmu 50
    – solo P. Dądela
  • Hymn Cherubinów – melodia grecka
  • Troparion niedzielny – ton 7 muz. P. Dinew
  • Dnies wisit na drewie – muz. diakon. S. Trubaczow
  • Tryswiatoje i Alliłuja – muz. M. Dylecki