I dzień przesłuchań konkursowych

Tego dnia zaprezentowało się 13 chórów z Polski: chóry parafialne wiejskie, akademickie, parafialne miejskie, dziecięco-młodzieżowe. Przesłuchaniom towarzyszyła liczna grupa słuchaczy. Wśród nich obecny był Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł biskup hajnowski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz biskup siemiatycki, ks.mitrat Michał Niegierewicz dyrektor festiwalu.

Śpiew cerkiewny wykonywany przez artystów oceniało jury w składzie:

*Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący jury; pracownik naukowy Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

*Ks. dr. Alexandrel Barnea – doktor teologii, adiunkt Katedry Muzyki i Ceremonii Cerkiewnych Uniwersytetu Alexandra Jana Cuza w Jassach, dyrygent akademickiego chóru mieszanego „Theologus”

*Prof. dr hab. Grzegorz Pecka – kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, dyrygent Chóru Akademickiego KUL

*Aleksandr Brandaws – założyciel i dyrygent chóru Błagowiest, pełni także funkcję dyrygenta w parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Rydze.

*Dr hab. Jan Połowianiuk – prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Swój repertuar zaprezentowały:

 1. Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała – Stary Kornin (Polska)
 2. Chór ,,Krynoczka” przy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Dubiny (Polska)
 3. Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Czyże (Polska)
 4. Chór ,,Chabry” Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska)
 5. Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)
 6. Chór Parafii Prawosławnej św. Dymitra Sołuńskiego – Hajnówka (Polska)
 7. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)
 8. Chór Dziecięcy Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 9. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)
 10. Chór Cerkwi św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze – Białystok (Polska)
 11. Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 12. Zespół żeński Wydziału Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina – Warszawa (Polska)
 13. Chór Miasta Białegostoku – Białystok (Polska).

Według opinii jury chóry wiejskie zaprezentowały wysoki poziom, co świadczy o wkładzie w pracę nad śpiewem. Bardzo dobre wrażenie na jurorach jak też słuchaczach zrobił występ chóru Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Przed nami prezentacje chórów zagranicznych.

Emilia Korolczuk

fot. Tomasz Grześ