Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Wilno (Litwa)

Dyrygent: Anna Kutiszczewa
Kategoria: chóry parafialne miejskie

Obecna historia Chóru rozpoczyna się od momentu wyznaczenia na dyrygentkę Radosławę – Marię Larczenko w styczniu 2022 r. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jakie stanęło przed nową dyrygentką było zebranie składu i repertuaru, z którym Chór będzie pracował. Po zebraniu składu Chóru rozpoczęto działalność liturgiczną i koncertową na terenie Litwy. W maju 2023 r. chór po raz pierwszy wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu w Hajnówce i to było pierwszym wystąpieniem na festiwalu o randze międzynarodowej. W grudniu 2023 r. funkcję dyrygenta chóru objęła Anna Kutiszczewa. W bogatym repertuarze Chóru znajdziemy wiele pięknych i znanych utworów rosyjskiej duchownej muzyki, kompozycje współczesnych kompozytorów, świeckie i ludowe utwory. Chór posiada charakter wielonarodowościowy. Chór jest jedną rodziną, członkowie chóru są przyjaciółmi i nie traktują śpiewu w Chórze jako praca, lecz jako służba Bogu i Cerkwi.

Repertuar:

 • Popieczenije żytija – troparion po 5 katyzmie
  – muz. I. Denisowa
 • Okom błagoutrobnym – muz. I. Denisowa
 • Swietie tichij – muz. A. Archangielski
 • Nynie otpuszczajeszy – muz. P. Gutkiewicz
 • Bogorodice Diewo Radujsia
  – muz. diakon S. Trubaczow
 • Woskresienije Christowo widiewsze
  – muz. P. Czesnokow
 • Radujtiesia ludije – koncert paschalny – muz. G. Sarti
 • Troparion Paschy – muz. hieromnich F. Niesiedow