zdjęcie grupowe zwycięzców festiwalu

Wyniki 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Po dwóch dniach przesłuchań konkursowych, wysłuchaniu 25 chórów oraz intensywnych obradach jury festiwalowego w sobotnie popołudnie w Hajnowskim Domu Kultury, uczestnicy festiwalu oraz zainteresowani miłoœnicy muzyki cerkiewnej, poznali ostateczne rezultaty konkursowych zmagań.

W dniu 17.05.2024 r. Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
  • ks. dr Aleksander Barnea
  • prof. Grzegorz Pecka
  • Aleksander Brandaws
  • prof. Jan Połowianiuk

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce Chór ,,Chabry” Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego -– Narew (Polska)

II miejsce exqo

Chór ,,Krynoczka””przy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najœświętszej Marii Panny -– Dubiny (Polska)

Chór Parafii Prawosławnej Zaśœnięcia Najśœwiętszej Marii Panny –- Czyże (Polska)

Wyróżnienie Chór Parafii Prawosławnej œśw. Archanioła Michała– – Stary Kornin (Polska)

W kategorii chóry dziecięco – młodzieżowe:

I miejsce Dziecięcy Chór œśw. Cyryla i Metodego –- Wełes (Macedonia)

II miejsce exqo

Chór Miasta Białegostoku -– Białystok (Polska)

Chór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sofia -– Białystok (Polska)

III miejsce Dziecięcy Chór Soboru Świętej Trójcy –- Hajnówka (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce

Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego -– Belgrad (Serbia)

Katedralny Chór Soboru Zaœśnięcia Najœświętszej Marii Panny –- Wilno (Litwa)

II miejsce exqo

Chór Parafii Prawosławnej Zaśœnięcia Najœświętszej Marii Panny –- Kraków (Polska)

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najœświętszej Marii Panny -– Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce exqo

Chór Parafii Prawosławnej œśw. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze –- Białystok (Polska)

Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy –- Hajnówka (Polska)

Chóry inne:

I miejsce exqo

Chór „”Elpa””-–Sałaspils (Łotwa)

Chór Centrum Myśœli Jana Pawła II -– Warszawa (Polska)

II miejsce Zespół „”Harmonika” – Ryga (Łotwa)

III miejsce Chór Studium Psalmistów i Dyrygentów -– Hajnówka (Polska)

Chóry akademickie:

I miejsce Zespół żeński Wydziału Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina – Warszawa (Polska)

II miejsce Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego –- Warszawa (Polska)

III miejsce Chór Politechniki Białostockiej “Polifonia”” – –Białystok (Polska)

GRAND PRIX Zespół Muzyki Cerkiewnej “„Varslavia”” – –Warszawa (Polska)

Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom.

Emilia Korolczuk

Fot.: Tomasz Grześœ

zdjęcie grupowe zwycięzców festiwalu