„Z naszej perspektywy. Architektura sakralna Hajnówki i okolic”. Wystawa plastyczna

„Z naszej perspektywy. Architektura sakralna Hajnówki i okolic”. Wystawa plastyczna

14 maja 2024 r. (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce

Autorami prac są uczestnicy koła plastycznego działającego w Szkole Podstawowej nr  2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. Koło zapoczątkowało działalność w 2022 roku w bibliotece szkolnej. Mimo krótkiego czasu istnienia uczestnicy mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Nasze kółko specjalizuje się w technice opartej na monotypii i pastelu olejnym.
Szczególny nacisk kładziony jest na ekspresję koloru, dobrą kompozycję i samorealizację uczniów. Tematem wystawy jest architektura sakralna najbliższej okolicy Hajnówki. Uczniowie w bardzo indywidualny i subiektywny sposób pokazali piękno okolicznych cerkiewek i kościółków. Przygotowanie wystawy pochłonęło wiele tygodni twórczego wysiłku, dzięki temu teraz możemy cieszyć się harmonią barw, ekspresją linii i zaskakującą kompozycją. Obrazy powstały pod artystyczną opieką Daniela Gromackiego. Dzięki uprzejmości dyrekcji możliwa była oprawa prac, co daje poczucie ważności trudu włożonego przez dzieci w prace.